'Half miljoen extra voor brede school Sint Jansteen'

Brede school Sint Jansteen - Google Streetview
Brede school Sint Jansteen - Google Streetview © Google Streetview
SINT JANSTEEN - Foto: Google Streetview

Veranderende wensen

Ongeveer de helft van dat bedrag is volgens het dagelijks gemeentebestuur te verklaren vanuit de veranderende wensen. Zo heeft de gemeenteraad besloten dat er ook een bibliotheek in de brede school moet komen. Ook moet de verkeerssituatie rondom de school worden aangepast en moet de dijk worden opgehoogd. Dit stond niet in de originele plannen.

Te krappe eerste raming

De ander helft van het bedrag zou komen door een te krappe eerste raming, zoals die bijna twee jaar geleden is opgesteld. Het totaalbudget voor de aanleg van de brede school en het naastgelegen kunstgrasveld werd toen bepaald op 4,4 miljoen. 

Voetbalveld

Tegelijk met de bouw van de nieuwe brede school aan de Badhuisweg in Sint Jansteen wordt ook het achterliggende voetbalveld van Voetbalvereniging Steen vervangen en gerenoveerd. In plaats van een gebruikelijk voetbalveld met natuurgras is overeengekomen dat het veld zou worden versterkt met kunststofvezels; een zogenaamd grassmasterveld.

Extra speeluren

Op een dergelijk veld kunnen meer uren worden gevoetbald dan op een traditioneel voetbalveld. De behoefte aan extra speeluren is ingegeven door de omvang - en de daarbij behorende aantallen wedstrijden en trainingsuren - van de vereniging. Ook kan de nieuwe brede school gebruikmaken van het nieuwe veld.

Aanbesteding

Voor zowel de bouw van de brede school als voor de aanleg van het grassmasterveld zijn nu de aanbestedingsresultaten bekend. Ook is er voor de aanleg van het aanliggende parkeerterrein én voor de verkeersveiligheid verhogende aanpassingen aan drie omliggende kruisingen nu een duidelijk plan. Daaruit blijkt volgens het dagelijks gemeentebestuur dat er nog een half miljoen bij moet. 

Voorstel

Het voorstel wordt op woensdag 8 februari 2017 besproken in de raadscommissie Samenleving en een dag later buigt ook de raadscommissie Middelen zich nog over het voorstel. Als het benodigde extra budget wordt toegekend, kan worden gestart met de bouw.

Planning

De huidige planning is om het grassmasterveld gereed te hebben na de zomervakantie van 2017. De brede school zou kort voor de zomervakantie 2018 klaar zijn. Bedoeling is dat dan ook de omliggende infrastructuur klaar is.