Westerscheldetunnel hele dag tolvrij

Tolplein Westerscheldetunnel
Tolplein Westerscheldetunnel © OZ

Meerdere dagen

ELLEWOUTSDIJK - In 2017 zijn er zes zaterdagen waarop iedereen de Westerscheldetunnel kan passeren zonder tol te betalen, dit is op 28 januari, 25 februari, 8 april, 9 september, 28 oktober en 25 november. De tolvrije dag duurt precies 24 uur en loopt van 00.00 tot 24.00 uur.

Ontstaan

Sinds 2012 heeft de Westerscheldetunnel een aantal tolvrije dagen per jaar. Met ingang van 2012 zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting door de Provincie Zeeland verhoogd. Een deel van de meeropbrengst, 2 miljoen euro, komt jaarlijks ten goede aan het verlagen van de toltarieven voor verschillende doelgroepen en voor tolvrije dagen. 

Kosten tolvrije dag

In 2012 en 2013 waren er vier tolvrije dagen. Een tolvrije dag kost gemiddeld 50.000 euro. In 2014 was voldoende financiële ruimte om het aantal tolvrije dagen uit te breiden van vier naar zes. Dit is sinds 2015 gehandhaafd.