17.698 voertuigen gratis door Westerscheldetunnel

© oz
ELLEWOUITSDIJK - Foto: westerscheldetunnel.nl

Andere tolvrije dagen

In 2017 zijn er nog vijf zaterdagen waarop iedereen de Westerscheldetunnel kan passeren zonder tol te betalen, dit is op 25 februari, 8 april, 9 september, 28 oktober en 25 november.

Groei

Deze week werd bekend dat er in het afgelopen jaar veel meer verkeer door de Westerscheldetunnel gereden is dan in 2015. Gemiddeld groeit het aantal passages met 2 procent per jaar, in 2016 was dat maar liefst 6,5 procent.