Verbetertraject VRZ kost zo'n 400.000 euro

Lonink
Lonink © oz

Veranderen

MIDDELBURG - De vijf burgemeesters in het dagelijks bestuur, onder leiding van burgemeester Jan Lonink van Terneuzen (foto), zijn het eens met het rapport van Twynstra Gudde, en steken de hand ook in eigen boezem. Gemeenteraden praten doorgaans alleen maar over de kosten van de Veiligheidsregio en niet over wat er gedaan moet worden. Dat moet veranderen, erkent het dagelijks bestuur in zijn reactie met als titel Richtinggevend Perspectief.

Lees ook:
Rapport: Veiligheidsregio Zeeland functioneert niet
Gerrie Ruijs definitief weg bij de veiligheidsregio
Gebrekkige paraatheid brandweer door cultuur VRZ
Geldverslinder
De Zeeuwse gemeentebesturen, die officieel de baas zijn van de veiligheidsregio, krijgen namelijk een grote veeg uit de pan van Twynstra. Hun veiligheidsregio werkt zuiniger en doelmatiger dan de aangrenzende veiligheidsregio’s, maar de gemeentebesturen doen alsof het een geldverslinder is en willen er niets bijleggen. Met als gevolg dat VRZ grote financiële risico's loopt.

Risico's

"Het weerstandsvermogen is ver onder de norm", zeggen de onderzoekers. Terwijl de gemeenten wel extra geld uit het gemeentefonds krijgen voor VRZ, omdat Zeeland een gebied met veel veiligheidsrisico's is, zoals het water, het scheepvaartverkeer, de chemische industrie en de nabijheid van twee kerncentrales.
Scheepvaart Westerschelde
Scheepvaart Westerschelde © OZ
Terug
In de reactie van de bestuurders wordt gepleit voor een andere verhouding tussen VRZ en gemeente: de veiligheidsregio moet weer terug gegeven worden aan de gemeenten. "De wensen van de gemeenten moeten leidend zijn", zegt het dagelijks bestuur van VRZ en de veiligheidsregio moet vervolgens faciliterend zijn. "Leidend hierbij is het uitgangspunt decentraal tenzij om verantwoordelijkheid laag in de organisatie en dicht bij de gemeenten te houden." Gemeentebesturen moeten zichzelf weer verantwoordelijk gaan voelen voor de veiligheid.
Actieplan
Het bestuur komt direct ook met een actieplan van tien punten. Hoog op dat lijstje staat het opstellen van een 'bestuurlijke agenda' van de veiligheidsregio. Daarin moeten niet alleen de resultaten van deze organisatie worden vastgelegd, maar ook de ondersteuning (lees: geld) vanuit het bestuur, wat dat wordt door de gemeentebesturen gevormd.

Leiderschap

Maar de medewerkers zelf moeten ook beter gaan presteren. Want Twynstra Gudde constateert dat de mensen in de veiligheidsregio op alle niveau's gebrekkig functioneren. Het bestuur wil dat probleem aanpakken door de cultuur in de organisatie te verbeteren, een ontwikkelprogramma voor medewerkers op te zetten en de leidinggevenden kritisch te gaan toetsen: "Passen zij bij de nieuwe normen en waarden?"

Koppen rollen

Het bestuur zegt niets over de eventuele koppen die zouden moeten rollen of over de eigen positie na deze zware kritiek door Twynstra Gudde. Wel wordt opgemerkt dat de gewenste veranderingen een tot twee jaar gaan kosten en dat er eenmalig 400.000 euro extra nodig om ze door te voeren. Het bestuur zélf zegt bereid te zijn dat geld ervoor vrij te maken.