Vrijwilligers brengen Walchenaren in beeld

© Omroep Zeeland / Zeeuws Archief
MIDDELBURG - foto: In een uitspanning te Domburg Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, Collectie C.J. Vreeke, 341-1201

Duizenden scans bekijken

Deelnemers krijgen na aanmelding toegang tot duizenden scans van de bevolkingsregisters. Het is de bedoeling dat de informatie uit de scans vervolgens worden ingevoerd in het systeem. 

Geen Middelburg en Vlissingen

Vanaf dinsdag kunnen de vrijwilligers aan de slag met de registers van bijna alle plaatsen op Walcheren. Middelburg ontbreekt omdat de registers van voor 1900 in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan. Vlissingen ontbreekt omdat daar de gegevens zijn opgeslagen in het eigen gemeentearchief en dit geen onderdeel is van het Zeeuws archief. 

— Zeeuws Archief (@zeeuwsarchief)
">

Vroegste van Nederland

Het project met de naam 'Wonen op Walcheren is dinsdag van start gegaan. De bevolkingsregisters van Walcheren behoren tot de vroegste van Nederland. Al vanaf 1812 werd in Zeeland per adres geregistreerd wie er woonden, waarheen de bewoners verhuisden en wat hun beroepen waren. Al eerder werden, bij wijze van proef, de gegevens van Koudekerke beschikbaar gemaakt met behulp van vrijwilligers