Meer geld voor bestrijden overlast wilde dieren

Meer geld voor bestrijden overlast wilde dieren
Meer geld voor bestrijden overlast wilde dieren © Ron Brouwer
Damherten
Damherten © oz

Overlast

MIDDELBURG - Boeren, jagers en natuurorganisaties werken samen in de Fauna Beheer Eenheid om de overlast van wilde dieren in Zeeland zoveel mogelijk te beperken. De regels daarvoor worden door de provincie vastgelegd. Maar voortaan is de Fauna Beheer Eenheid is verantwoordelijk voor de uitvoering. De organisatie gaat op een andere manier werken.

Schade

Volgens voorzitter Frans Hamelink is 'pro-actief' het nieuwe sleutelwoord: "We gaan niet meer achteraf reageren op een ontwikkeling. We willen voortaan vooraf bepalen welke maatregelen nodig zijn." Dat kan door de aantallen wilde dieren goed bij te houden en ook vast te leggen of en hoe vaak wilde dieren voor overlast zorgen, zegt Hamelink. "Als er dan een klacht komt, dan hebben wij vooraf al precies in kaart hoeveel schade er al is aangebracht, hoeveel van die wilde dieren er zijn, of hun aantal groeit en welke maatregelen we al genomen hebben."
ITEM Nieuwe FBE

Bezwaren

De nieuwe manier van werken is ook bedoeld om steviger te staan als er bezwaar wordt gemaakt tegen een vergunning om wilde dieren af te schieten. "Als wij besloten hebben dat er te veel dieren zijn die overlast geven, dan mogen bezwaarmakers naar de rechter stappen. Het is wel de bedoeling dat ons besluit zo goed is onderbouwd, dat het stand houdt in zo'n rechtszaak", zegt Hamelink.

Afschieten

Hij benadrukt overigens dat het afschieten van wilde dieren pas gebeurt als het echt niet anders kan. "Eerst nemen we alle mogelijke andere maatregelen. Pas als blijkt dat die niet werken, dan gaan we over tot het afschieten van wilde dieren." De provincie en de Fauna Beheer Eenheid hebben dinsdagmiddag een overeenkomst getekend waarin de nieuwe manier van werken is vastgelegd.