Letty Demmers blij met VRZ-rapport

Letty Demmers blij met VRZ-rapport
Letty Demmers blij met VRZ-rapport © OZ
© OZ
Oud-burgemeester Letty Demmers over het VRZ-rapport

Kritiek

OOST-SOUBURG - Toen het rapport van de Commissie Demmers vorig jaar uitlekte, was de kritiek van het dagelijks bestuur van de VRZ aanvankelijk niet mals. Demmers werd weggezet als iemand die leugens verspreidde en uit was op oorlog.

Klokkenluiders

"Dat deed absoluut pijn", zegt Demmers nu. "Mij misschien nog wel het minst, maar juist de mensen die de moeite hadden genomen om gesprekken met onze commissie aan te gaan, [de zogenoemde klokkenluiders - red.] werden door die opmerkingen op een vervelende manier weggezet." 
Erkenning 
Het nieuwe onderzoek van organisatiebureau Twijnstra Gudde voelt voor Demmers dan ook als een erkenning. Dat onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van haar rapport en de onderzoekers kwamen tot vrijwel dezelfde, vernietigende conclusies. De VRZ functioneert niet, de leiding is gebrekkig, de werknemers zijn ongemotiveerd en er heerst een cultuur van 'ieder voor zich'.
Niet rancuneus
In de Zeeuwse politiek gaan nu stemmen op om de voorzitter van het dagelijks bestuur van de VRZ, Jan Lonink, te vervangen. Demmers wil daar niet aan meedoen, ondanks de kritiek die vooral diezelfde Jan Lonink vorig jaar op haar rapport had: "Iedereen moet de kans krijgen om het opnieuw te proberen." Vraag is wel of een nieuwe koers mogelijk is met exact dezelfde bestuursleden. Demmers: "Ja, mits men erkent dat er fouten zijn gemaakt en open staat voor constante zelfreflectie."