Middelburgse raad zegt vertrouwen in Lonink op

Lonink
Lonink © oz

Rapport

MIDDELBURG - Maandag verscheen een rapport waaruit blijkt dat het goed mis is bij de veiligheidsregio. Conclusies waren onder andere dat de leiding gebrekkig is, de werknemers ongemotiveerd en dat er een cultuur heerst waarin 'ieder voor zich' gaat. Directeur Gerrie Ruijs, die sinds deze zomer ziek thuis zat, stapte definitief op.
Niet de juiste persoon
Jan Lonink is naast burgemeester van Terneuzen ook voorzitter van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. Een meerderheid in de raad van Middelburg vindt dat hij net als de directeur moet vertrekken. De raadsleden vinden dat hij niet de juiste persoon is onder wie de organisatie kan verbeteren. Ze hebben geen vertrouwen meer in hem omdat hij de directeur lange tijd de hand boven het hoofd hield en klokkenluiders uit de organisatie wegzette als onruststokers.

Verslaggever Anoek de Gardeijn was bij de raadsvergadering:
ITEM Rapport VRZ D4
16 voor en 9 tegen
Het voorstel werd aangenomen met 16 stemmen, 9 raadsleden stemden tegen. Het voorstel was ingediend door de Lokale Partij Middelburg, D66 en SP. Uiteindelijk kwam er een meerderheid omdat het CDA en de VVD ook voor stemden. De Christen Unie, de SGP en de PvdA stemden tegen.
Onaangenaam verrast
Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg zei onaangenaam verrast te zijn door de motie en deze niet gepast te vinden. Hij zou liever zien dat de raad een bijeenkomst over de kwestie op 7 februari afwacht. De motie draagt volgens hem niks bij aan het verbeteren van de situatie bij de veiligheidsregio. Bergmann zit zelf ook in het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio en maakte onlangs al excuses aan de raad. 
© Omroep Zeeland
Schorsing
De raadsvergadering werd woensdagavond nog tijdelijk geschorst en tijdens die schorsing is de oorspronkelijke motie aangepast. Een tweede punt in de motie, namelijk het afkeuren van het handelen van het algemeen en dagelijks bestuur, werd geschrapt. Een meerderheid van de raad zag het niet zitten om op deze manier het handelen van hun eigen burgemeester af te keuren.
Commissaris van de Koning
Omdat de gemeenteraad niet de bevoegdheid heeft om de voorzitter weg te sturen, hebben ze het college verzocht om de commissaris van de Koning, Han Polman, te melden dat de Middelburgse raad niet langer vertrouwen heeft in Jan Lonink. Ook wordt voorgesteld om het standpunt kenbaar te maken aan de andere gemeenteraden die deel uit maken van Veiligheidsregio Zeeland.