Ministerie wil dat Vlissingen keihard bezuinigt (video)

Ministerie wil dat Vlissingen keihard bezuinigt (video)
Ministerie wil dat Vlissingen keihard bezuinigt (video) © OZ
Ministerie wil dat Vlissingen keihard bezuinigt
VLISSINGEN - Tientallen miljoenen
Vlissingen staat onder financiële curatele bij de provincie Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken vanwege een schuld van 270 miljoen euro en een begrotingstekort van tientallen miljoenen. Dat het het ministerie ernst is, blijkt wel uit een passage in het rapport waarin de inspecteurs schrijven dat ze 'extra maatregelen opleggen' als Vlissingen niet meewerkt. 
Belastingen
Volgens inspecteurs van het ministerie kunnen bijvoorbeeld de belastingen in Vlissingen nog verder omhoog. Het gaat dan onder meer om de Onroerend zaak-belasting (OZB) voor huiseigenaren, rioolrechten en precario-belasting op leidingen. Ook kan Vlissingen volgens het ministerie nog meer bezuinigen op onder meer kunst, cultuur en sport. Het MuZeeum en de bibliotheek worden daarbij nadrukkelijk genoemd. Leegstaande gebouwen van de gemeente kunnen worden verkocht. 
Orionis
Vlissingen geeft volgens het rapport ook relatief veel geld uit aan maatschappelijk werk en aan Orionis. Die organisatie moet werklozen weer aan het werk helpen. Op Orionis klonk al veel kritiek, omdat het te weinig mensen aan een baan zou helpen.
© Omroep Zeeland / Jan Daniels
foto: Jan Daniels
Artikel 12
Vlissingen is door de financiële zorgen bestempeld als artikel 12-gemeente. Dat houdt in dat de provincie en het ministerie uiteindelijk gaan helpen bij het wegwerken van de tekorten. Voorwaarde voor de hulp is wel dat Vlissingen zoveel mogelijk zelf bezuinigt om de gaten te dichten. Zo heeft Vlissingen de gemeentelijke belastingen verhoogd en is er al bezuinigd op onder meer sportaccommodaties. Volgens het ministerie is dat nog niet genoeg. Binnenlandse Zaken denkt dat extra bezuinigingen nog tientallen miljoenen euro's op kunnen leveren.