Meer meldingen van discriminatie in Zeeland

© oz

Verklaring

GOES - Simone Kroes van het ADBZ heeft geen verklaring voor het feit dat het aantal discriminatiemeldingen met 19 procent gestegen is. 'We weten alleen dat 2015 opvallend laag was en 2014 juist opvallend hoog. Toen kwamen er 172 meldingen binnen. Maar daar is wel een verklaring voor. Veel mensen deden in 2014 melding na een uitspraak van Geert Wilders. Hij liet zijn aanhang 'minder, minder' roepen toen hij vroeg of er meer of minder Marokkanen in Nederland moeten zijn.'

Ras

De meeste meldingen gingen over discriminatie op het gebied van ras en leeftijd. Kroes: 'Mensen denken bij discriminatie snel aan ras dus die weten ons wel te vinden. Daarnaast komt ook discriminatie op het gebied van leeftijd bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt regelmatig voor.'