Waterkering Tholen doet eens in 1.430 jaar dienst (video)

Waterkering Tholen doet eens in 1.430 jaar dienst (video)
Waterkering Tholen doet eens in 1.430 jaar dienst (video) © OZ
Waterkering Tholen 2

Noodsituatie

THOLEN - Die uitzonderlijk zeldzame situatie ziet er zo uit. De stormvloedkeringen in Nederland zoals de Maeslantkering bij Hoek van Holland, de Hartelkering bij Spijkenisse en de Oosterscheldekering zijn gesloten, want stuwend zeewater zorgt voor overstromingsgevaar. Tegelijkertijd voeren de grote rivieren in Nederland uitzonderlijk veel water af. Maar dat water kan dus niet wegstromen naar zee. Een stad als Dordrecht loopt groot overstromingsgevaar.
Waterparkeerplaats
Om dat tegen te gaan wordt het rivierwater opgevangen in het Volkerak-Zoommeer. Daar komt het waterpeil maximaal 2,30 m hoger dan normaal. Het meer dient dan als de grootste 'waterparkeerplaats' van Nederland. Maar nu loopt de Thoolse wijk Waterfront gevaar. Gelukkig is er het nieuwe keermiddel. Een aantal schotten wordt neergelaten in de kering en het water in de haven kan niet meer stijgen. Het stadje Tholen en het hele eiland lopen sowieso geen gevaar. Tholen heeft van oudsher zeedijken die tegen de waterstijging bestand zijn. 
Nieuwe waterkering bij Tholen
Nieuwe waterkering bij Tholen © OZ

Eens in de 1.430 jaar

Veertienhonderddertig jaar is een lange tijd. In het jaar 587, dat is dus 1.430 jaar geleden, bestond het Visigotische Rijk nog in West-Europa. Toch is de hierboven beschreven noodsituatie volgens minister Schultz van Infrastructuur en Milieu geen overtrokken spookbeeld, want volgens haar kan het volgend jaar zover zijn. Projectleider Gert Jan Wijkhuizen van Waterschap Scheldestromen vindt dat ook. Hij wijst erop dat door de stijging van de zeespiegel de kans op een noodsituatie eens in de 550 jaar bestaat. 
Lees ook: Grootste waterberging van Nederland geopend 

Ruimte
De Thoolse kering is een onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier dat het Nederlandse rivierengebied veiliger moet maken. De kosten, zo'n 5,4 miljoen euro, neemt het Rijk voor zijn rekening.