Gehandicaptenzorg Zeeland naar hoger plan

© OZ

Netwerk

MIDDELBURG - Tragel Zorg, Gors, Zuidwester en Arduin bieden allen zorg voor mensen met een beperking aan in Zeeland. Ze willen door de samenwerking een goed functionerend netwerk opzetten. Daarin zitten dan professionals die medische zorg bieden aan mensen met een beperking. Die zorg willen de partijen altijd beschikbaar hebben en makkelijk toegankelijk maken voor cliënten.

Vorm

De komende periode wordt gebruikt om te bespreken en te onderzoeken hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. Zo wordt gekeken naar de inzet van beperkt beschikbare medische kennis en het garanderen van 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid.