HZ en UCR zetten stap richting bèta-college

HZ en UCR zetten stap richting bèta-college
HZ en UCR zetten stap richting bèta-college © OZ
HZ
HZ © OZ

Ambitie

Een technisch university college is één van de grootste ambities uit het plan Campus Zeeland. Dat is een plan om het onderwijs in de provincie af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven. Zo kunnen bedrijven over goed personeel beschikken, Zeeland wordt aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven, jonge Zeeuwen zouden vaker in Zeeland blijven wonen en mensen van buitenaf zouden er eerder voor kiezen om in Zeeland te gaan wonen en werken.

Honderden nieuwe studenten

Het is de bedoeling dat de HZ en het University College Roosevelt de nieuwe opleidingen vanaf 2018 gaan aanbieden. De verwachting is dat dit zorgt voor honderden nieuwe studenten. Het is de bedoeling dat de technische opleidingen op langere termijn uitgroeien tot een zelfstandig college. 

Brandenbarg

De provincie heeft een voorbereidingsgroep in het leven geroepen die onder voorzitterschap van Ton Brandenbarg, de vroegere directeur van de Zeeuwse Bibliotheek, de plannen verder moet uitwerken. Zijn onderzoek met 1 april klaar zijn. Daarna neemt de provincie een definitief besluit of de plannen doorgaan.