Zeeland trotse ondertekenaar van landelijk Kustpact (video)

Zeeland trotse ondertekenaar van landelijk Kustpact (video)
Zeeland trotse ondertekenaar van landelijk Kustpact (video) © OZ
Kustpact Ondertekening 1

Kustvisie

DEN HAAG - Zeeland heeft al zijn eigen Kustvisie opgesteld, waarin ze de opdracht van het Kustpact al heeft uitgewerkt; bepaal waar je langs de kust nog vakantieparken aanlegt en waar je de kustnatuur wil bewaren. In Zeeland zaten politiek, recreatieondernemers, milieubeschermer, landbouw, Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen aan tafel, en was er ook al snel een akkoord.
Vakantieparken
Zeeuwse partijen zijn het eens dat er geen grote vakantieparken meer bijkomen aan de Zeeuwse kust. Er mag alleen nog worden bijgebouwd bij de bestaande toeristische 'hotspots' zoals Zoutelande. Daarnaast mogen bestaande, verouderde vakantieparken worden herbouwd.
Rust en ruimte
Opmerkelijk is dat ook de Zeeuwse recreatiesector instemt met de kern van de Kustvisie, dat er dus geen grote parken meer bijkomen in Zeeland. De sector onderkent dat de toeristen in Zeeland vooral op zoek zijn naar 'rust en ruimte', die ze bijvoorbeeld aan de volgebouwde Belgische kust niet meer vinden.
Opstand
De Zeeuwse eensgezindheid staat in schril contrast met de discussie in andere kustprovincies. In Noord-Holland bijvoorbeeld is er ruzie uitgebroken tussen politiek en milieubeschermers enerzijds en projectontwikkelaars anderzijds. De projectontwikkelaars zijn bang dat ze straks niets meer mogen bouwen aan de kust.