Files en klimaatverandering onbelangrijk voor Zeeuwen (video)

Files en klimaatverandering onbelangrijk voor Zeeuwen (video)
Files en klimaatverandering onbelangrijk voor Zeeuwen (video) © Omroep Zeeland
Zorgen Zeeuws-Vlaanderen int1
TERNEUZEN - Verschil
Ook een groot aantal andere regionale omroepen participeerde in dit onderzoek met als kernvraag: waarover maakt u zich zorgen? Dat met het oog op de komende Tweedekamerverkiezingen. Van de ruim 42.000 reacties kwamen er meer dan duizend uit Zeeland. Opvallendste verschil met de rest van Nederland is dat de Zeeuwen zich maar weinig zorgen maken over klimaatverandering. In de rest van Nederland staat dat thema op de tweede plaats, direct achter de normen & waarden. 
Zorgen van Zeeuwen
Zorgen van Zeeuwen © OZ

Zorgsector

Maar de Zeeuws-Vlaamse reacties op de oproep wijken af van de rest. Ten zuiden van de Westerschelde staan de kwaliteit van de gezondheidszorg, de betaalbaarheid van die zorg en de ouderenzorg op respectievelijk nummer een, twee en drie. 

Meest vergrijsde regio

"Niet verwonderlijk", zegt Dick van der Wouw van het ZB Planbureau, "Zeeuws-Vlaanderen is de meest vergrijsde regio van Nederland met een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar." Daar komt volgens hem nog bij dat het ook de meest landelijke en dunbevolkte regio van Nederland is waardoor de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen ook onder druk staat. "Al met al voldoende redenen om je zorgen te maken", aldus Van der Wouw. 

Islam en Europa

Als het gaat om de bekende PVV-thema's, namelijk de Islam en de Europese Unie, lijkt Noord- en Midden-Zeeland sterker een PVV-profiel te hebben dan Zeeuws-Vlaanderen of zelfs de rest van Nederland, waar de Islam een veel kleiner zorgpunt is. Zie bovenstaand overzicht van de uitkomsten. Maar omdat de deelname aan de peiling op eigen initiatief plaats vond, kunnen daaraan geen conclusies worden verbonden voor het eventuele stemgedrag bij de komende verkiezingen.
Files op A4 richting Zeeland
Files op A4 richting Zeeland © Daily Dilann

File

Toch is het niet allemaal kommer en kwel in Zeeland. Files bijvoorbeeld staan als zorgpunt in Zeeland (beide regio's bijelkaar opgeteld) helemaal op de onderste plaats. Aan weerszijden van de Westerschelde vindt men dat op de keper beschouwd geen groot probleem. Andere zaken die laag scoren in Zeeland als geheel: werk, inkomen en wonen. Niet zo heel laag, maar nog altijd op de zeventiende plaats komt pas de criminaliteit. 

Ontbrekend

Behalve het aankruisen van thema's die van te voren waren gegeven, konden ook eigen zorgpunten worden aangedragen. De grote thema's waarmee partijen straks bij de Tweedekamerverkiezingen zich in Zeeland willen onderscheiden, ontbreken vrijwel helemaal. De tolvrije Westerscheldetunnel wordt bijvoorbeeld maar drie keer als probleem genoemd in de ruim duizend Zeeuwse reacties.

Ontpolderen

Zeeland als krimpgebied en wat de politiek eraan moet doen wordt maar twee keer genoemd. En slechts één reactie betrof de dreiging die uitgaat van het volbouwen van de Zeeuwse kust. En ontpolderen? Nul Zeeuwen die dat een zorgpunt noemen.