Eerste doel grenspark behaald: meer ruimte voor kiekendief

Kiekendief in vlucht
Kiekendief in vlucht © Grenspark Groot Saeftinghe

Zestig paartjes

HULST - De roofvogel kan volgens de betrokken Vlaamse en Nederlandse organisaties en overheidsinstanties in de grensregio wel wat hulp gebruiken. Geschat wordt dat er in het grensgebied in totaal nog slechts zo'n zestig paartjes zijn.

Nest

Kiekendieven bouwen hun nest het liefst in het riet of in het graan op het land. Dergelijk leefgebied wordt steeds schaarser in West-Europa. Bovendien vinden de vogels in het dichtbevolkte Vlaanderen en Nederland steeds minder prooien, zoals muizen of kleine vogels.

Meer muizen

Door het experimenteel inzaaien van gewassen als klaver, spelt en luzerne moeten meer muizen aangetrokken worden, die hopelijk ook weer leiden tot meer kiekendieven. De gewassen worden dan weer gebruikt als veevoer. Door een project in het Zeeuws-Vlaamse Terhole werd de laatste 32.000 vierkante meter behaald die nog nodig was om het doel te bereiken.

Europees geld

Acht Vlaamse en Nederlandse partners, waaronder de provincie Zeeland, willen het grenspark de komende jaren op de kaart zetten. De kern bestaat uit het Verdronken Land van Saeftinghe, de Hedwige- en de Prosperpolder, de Oude Doelpolder en de Nieuw Arenbergpolder, in totaal 4700 hectare natuurgebied. Tot begin 2019 wordt aan het grenspark nog zo'n 1,4 miljoen euro aan Europees geld besteed.

Tien doelen

Nederland en België hebben zichzelf voor het opzetten van het grenspark tien van die doelen gesteld. Door die doelen moet het grenspark Groot-Saeftinghe vorm krijgen. Voor 31 maart 2019 moeten alle uitdagingen gehaald zijn.
Dit zijn de tien doelen:
1. Er wordt gezocht naar 50 'streekholders', bewoners, boeren, bedrijven en bezoekers die mee willen denken en doen.
2. Er moet een voedselgebied van 150.000 vierkante meter komen voor de bruine kiekendief.  
3. De vleermuizen in de Hedwige- en Prosperpolder, die getijdennatuur worden, hebben een nieuw onderkomen nodig. Twintig nieuwe vleermuiskasten moeten ze weglokken vóórdat over een paar jaar het water de polders in stroomt.
4. Als meer mensen gaan spotten kunnen 200 vogelsoorten worden waargenomen. Nu is dat nog de helft.
5. Er worden twintig grensparkgastheren gezocht om bezoekers het verhaal van de streek te vertellen.
6. Wie wil een amfibiepoel op zijn land aanleggen? Met tien vijvers voor kikkers en padden is er veel extra voedsel voor vogels en vissen, zodat het ecosysteem in evenwicht blijft.
7. Dertig landbouwers kunnen de natuur helpen, onder meer door schapen op de dijken te laten grazen en braakliggende stroken langs de akkers als corridors voor dieren te laten fungeren.
8. Er moeten minsten 150 grensparkfoto's met de hashtag #grensparkchallenge op social media worden geplaatst.
9. Er wordt gestreefd naar 100.000 grensparkbezoekers. 10. Die moeten in 2019 kunnen genieten van twintig streekproducten.
Dit is de voortgang van het behalen van de doelstellingen tot nu toe:
Voortgang behalen doelen grenspark Groot Saeftinghe
Voortgang behalen doelen grenspark Groot Saeftinghe © Grenspark Groot Saeftinghe