Antikraak wonen: weinig rechten, wel goedkoop en avontuurlijk

Antikraak wonen: weinig rechten, wel goedkoop en avontuurlijk
Antikraak wonen: weinig rechten, wel goedkoop en avontuurlijk © Omroep Zeeland
© omroep Zeeland
OOST-SOUBURG - Vandalisme en verpaupering
Vijf van de dertien Zeeuwse gemeenten verhuren eigen leegstaande panden via antikraak. Zij hebben hier goede ervaringen mee. Het voorkomt vandalisme en verpaupering. Ook in andere Zeeuwse gemeenten wordt antikraak gewoond, maar het betreft dan particuliere initiatieven van woningcorporaties en bedrijven waar de gemeente niet bij betrokken is.

Kaartje antikraakpanden

Schoolgebouwen in bruikleen

De gemeenten Middelburg, Goes en Schouwen-Duiveland zoeken het vaakst opvulling voor leegstaande objecten. Zo heeft Schouwen-Duiveland vier schoolgebouwen in bruikleen gegeven. Onder meer de voedselbank en artistieke ondernemers maken daar nu gebruik van.

Problemen met krakers

Ook in Reimerswaal en Tholen worden woningen en panden antikraak bewoond. In deze gemeenten zien ze een toename van antikraak verhuringen. Zo geeft de gemeente Tholen aan: "Tot voor enkele jaren geleden kwamen antikraak verhuringen in onze gemeente helemaal niet voor. We hebben er nu bewust voor gekozen. We willen niet dat er problemen met krakers kunnen ontstaan zodra er plannen zijn met deze locaties."
© Omroep Zeeland

Minder leegstaande panden

Volgens de gemeente Middelburg wordt er de laatste tijd minder antikraak verhuurd. "We hebben veel minder leegstaande panden beschikbaar." Het is ook de verwachting dat nu de economie weer aantrekt, het aantal antikraakpanden wat afneemt. Uitgestelde sloop- of renovatieprojecten worden alsnog uitgevoerd en leegstaande kantoorpanden kunnen weer makkelijker huurders vinden.

Leegstandswet

Antikraak en tijdelijke huur worden vaak als hetzelfde gezien, maar dat is niet terecht. Tijdelijke verhuur wordt aangeboden op grond van de Leegstandswet en kent een minimumtermijn van zes huurmaanden. Bij antikraak is dat niet het geval. De bewoner huurt het pand niet, maar maakt er tijdelijk gebruik van. Bij antikraak is er dus sprake van een bruikleenovereenkomst in plaats van een huurovereenkomst.
© Omroep Zeeland

Geen huurbescherming

Bij zowel tijdelijke huur als antikraak kan er geen aanspraak op huurbescherming gemaakt worden. Zo kan de opzegtermijn erg kort zijn en hoeft er geen onderhoud gepleegd te worden als dingen kapot gaan.

Goedkoop en avontuurlijk

Voor sommige mensen wegen de nadelen van antikraak wonen echter niet op tegen de voordelen. Zo is antikraak wonen vaak erg goedkoop en avontuurlijk omdat je op een bijzondere locatie woont.