Provincie wil fabrieksgebouw Thermphos slopen

Provincie wil fabrieksgebouw Thermphos slopen
Provincie wil fabrieksgebouw Thermphos slopen © OZ
Foto van de verwerkingsinstallatie, gemaakt door Plan 9890
Foto van de verwerkingsinstallatie, gemaakt door Plan 9890 © Omroep Zeeland
MIDDELBURG - Verantwoordelijk gedeputeerde De Bat beantwoordt de zeven belangrijkste vragen over het schoonmaken van Thermphos.

1. Het plan van aanpak is bijna klaar. Wat is het belangrijkste dat moet gebeuren?

Jo-Annes de Bat: De 2000 ton aan fosforslib in de tanks bij Thermphos moeten als eerste worden aangepakt. Het gaat om de twee beruchte tanks 3 en 5. Daarin zit een enorme hoeveelheid fosforslib. Dat moet naar de machine waarmee fosfor wordt gescheiden van het slib. Dat is nodig om fosfor te kunnen afvoeren zodat het fabrieksterrein veilig wordt. Dat is het belangrijkste onderdeel en daarmee gaan we als eerste aan de slag.

2. De vaten met fosfor die ook op het terrein staan moeten zo snel mogelijk weg. Waar gaan die naar toe?

Jo-Annes de Bat: Ook daar is een proces voor afgesproken. Die vaten stonden er al en waren nodig om de fabriek draaiend te houden. Die vaten moeten schoongemaakt worden zodat ze ook veilig zijn. Het is niet heel ingewikkeld, want dat kunnen we gewoon doen. Maar het moet wel gebeuren.

3. Er liggen nog meer gevaarlijke stoffen op het terrein van Thermphos. Wat gaat u daarmee doen?

Jo-Annes de Bat: Dat zijn stoffen die zijn gebruikt toen de fabriek nog draaide. We hebben een inventarisatie gemaakt en al die gevaarlijke stoffen zijn onder controle. Maar ze moeten wel weg en zo snel mogelijk. Daar moeten afspraken over worden gemaakt. Waarheen? Wie gaat het doen? Wie gaat het betalen? Dat is in dit geval Zeeland Seaports. En dat moet gaan gebeuren.

4. Wat gaat er gebeuren met de grote fabriekshal van Thermphos, het ovenhuis?

Jo-Annes de Bat: Daar zitten enorm veel leidingen in en daar is fosfor doorheen gegaan. Daar zitten ook de drie ovens. Dat hele complex moet schoongemaakt worden. Dus zorgen dat er geen gevaarlijke stoffen meer zijn. Want dat is nodig voor de veiligheid. Maar het moet gewoon gesloopt worden.  Want al die leidingen schoonmaken is ingewikkeld. Als je ervoor kiest om het schoonmaken en het slopen tegelijk te doen, wordt het een stuk eenvoudiger. Dat is een grote opgave. We zijn nu bezig om in beeld te brengen hoe die sloop gedaan moet worden, hoe lang dat gaat duren en wat dat gaat kosten.
© OZ
5. Als die vier punten zijn uitgevoerd, is de provincie dan klaar met Thermphos?
Jo-Annes de Bat: De afspraak is dat de provincie verantwoordelijk is voor de kosten om de situatie veilig te houden. (Nu is dat 700.000 euro per maand, red). De inzet is dan ook om het terrein zo snel mogelijk echt veilig te krijgen. Dat betekent dat alles dat met fosfor en radioactiviteit te maken heeft, verdwenen moet zijn. Dat is waar we op focussen. Als de situatie veiliger wordt, zijn die zeven ton aan kosten niet meer nodig. Die kosten willen we zo snel mogelijk omlaag brengen. En als het terrein veilig is gesteld, dan is de provincie niet langer meer verantwoordelijk.
6. U had beloofd dat het plan van aanpak voor de krokusvakantie voor 90 procent klaar zou zijn. Is dat gelukt?
Jo-Annes de Bat: De opdracht was om te zorgen dat het plan van aanpak op vrijdag 24 februari voor 90 procent klaar zou zijn. Tot gisteren aan toe zijn de laatste documenten geleverd, zoals de gegevens die nodig zijn voor het slopen van het ovenhuis en de afspraken met Zeeland Seaports. Alle bouwstenen zijn er. Nu kunnen we aan het tweede deel van het plan van aanpak werken. Daarin komt te staan hoe we dit allemaal gaan betalen.
7. De provincie wil dat het kabinet en de Europese Unie moeten helpen. Hoe staat het daarmee?
Jo-Annes de Bat: In Den Haag proberen we duidelijk te maken hoe ingewikkeld het allemaal is. Maar Den Haag kaatst de bal steeds terug door te zeggen dat Zeeland Seaports ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat betekent dat we daarop inzetten. We kunnen niet naar Den Haag als er geen afspraak is met het havenbedrijf. Dat gaat dan over wat het fabrieksterrein straks gaat opbrengen als er na de sanering een nieuw bedrijf komt. Kun je die opbrengst ook inzetten om nu kosten te dekken. Daarna komt de vraag aan Den Haag.
Thermphos, Vlissingen-Oost
Thermphos, Vlissingen-Oost © OZ

Steun

Het dagelijks provinciebestuur lijkt nu alvast op steun te kunnen rekenen van het CDA in de Tweede Kamer. Die partij wil dat Nederland schadevergoeding eist in Kazachstan voor het faillissement van de Zeeuwse fosforfabriek Thermphos. Ook vindt de partij dat het Rijk moet bijspringen bij de sanering van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost.

Dossier

Lees ook de eerdere berichten over Thermphos in het dossier over de ontwikkelingen rond de failliete fosforproducent.