PVV: opheldering over verhaal alternatief ontpoldering

Boek Robesin
Boek Robesin © OZ
MIDDELBURG - Boven water
De PVV vraagt Gedeputeerde Staten of de oplossing van Henri Haverkamp, voormalig hoofd Scheepvaartdiensten Westerschelde, inderdaad terzijde is gelegd. De partij wil ook weten hoe het kan dat voor het boek opgevraagde documenten nergens zijn gevonden. De PVV wil dat er nog eens goed wordt gezocht, en vraagt een kopietje als ze boven water komen.
Overbodig
In het boek Staart van de Walvis - over het gesol met de Hedwigepolder- staat dat een nieuwe vaargeul (de zogenoemde Geul van de Walvischvaart) ontpolderen overbodig had kunnen maken.