Samen met 300 anderen kun jij windmolens gaan onderhouden (video)

Samen met 300 anderen kun jij windmolens gaan onderhouden (video)
Samen met 300 anderen kun jij windmolens gaan onderhouden (video) © OZ
Werkgelegenheid windmolens int 1
VLISSINGEN - Bedrijven
Verschillende bedrijven hebben de handen ineengeslagen om aan de verwachte vraag naar monteurs te kunnen voldoen. Sinds een paar jaren voelen Zeeuwse detacheringsbedrijven de effecten van een krimpende olie-industrie. Er wordt minder in die offshore-tak geïnvesteerd, waardoor het werk op olieplatforms soms letterlijk stilligt. Diezelfde detacheringsbedrijven richten nu hun pijlen op de nieuw te bouwen windparken.

Windparken Borssele

Zo'n 22 kilometer voor de kust van Walcheren worden de komende jaren verschillende windparken gebouwd. De groene stroom die op zee wordt opgewekt, is goed voor twee miljoen huishoudens en komt via kabels aan land bij Borssele. Het eerste park dat tegen 2020 klaar moet zijn, wordt gebouwd door het Deense DONG Energy. Een ander deel van de windmolens zal door Shell worden aangelegd.
FRANK GRAER UIT VROUWENPOLDER RAAKTE ZIJN BAAN KWIJT EN ZIET KANSEN IN DE WINDINDUSTRIE
Werkgelegenheid windmolens 2

Omscholen

Door de crisis in de offshore olie-industrie schrappen bedrijven als constructiebedrijf Heerema en scheepsbouwer Damen arbeidsplaatsen. In samenwerking met mbo-instelling Scalda, willen detacheringsbedrijven onder de naam The Wind Technicians ontslagen medewerkers van dergelijk bedrijven omscholen en inzetten voor het onderhoud van de windparken. Dat kan waarschijnlijk vanaf februari 2018.
Vlissingen
De havens van Zeeland Seaports in Vlissingen zijn de laatste jaren uitgegroeid tot belangrijke aanvoerplekken voor de bouw van verschillende windmolenparken op zee. DONG Energy kijkt nadrukkelijk naar Vlissingen als plek vanwaaruit het bedrijf zijn windpark wil gaan bouwen en onderhouden. Het havenbedrijf, de provincie en bedrijven denken dat Zeeland een goede kans maakt om op langer termijn een belangrijke rol te spelen in de offshore-windindustrie.