ChristenUnie presenteert verkiezingsprogramma in gewone taal voor laaggeletterden

'Vluchtelingen helpen wij' in plaats van 'echte vluchtelingen vangen we ruimhartig op'. Met kortere zinnen, grotere letters en foto's wil de ChristenUnie Middelburg het voor laaggeletterden makkelijker maken om het Verkiezingsprogramma te kunnen begrijpen. Het is de eerste politieke partij in Zeeland die haar programma heeft geschreven in 'gewone' taal.

Ongeveer 11 procent van de bevolking op Walcheren is volgens stichting Lezen & Schrijven laaggeletterd. Die mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Willemien Treurniet, fractievoorzitter van ChristenUnie Middelburg wil deze doelgroep betrekken in de politiek. "Ik wil ermee bereiken dat iedereen meetelt, dat deze mensen zich gezien voelen en mee kunnen doen met de verkiezingen zonder dat het te ingewikkeld wordt", vertelt Treurniet.

Het lijkt op een kinderboek"
bezoeker in bibliotheekcafé Middelburg

De meesten bezoekers in de bibliotheek vinden het een goed initiatief. "Het lijkt op een kinderboek, maar ik kan me wel voorstellen dat het duidelijker is voor mensen die niet veel benul hebben", vertelt een mevrouw die in het leescafé zit en het programma voor haar heeft.

Twee studenten op de eerste verdieping van de bibliotheek vinden het originele verkiezingsprogramma toch overzichtelijker. "Er wordt punt voor punt beschreven wat er staat en er staan logo's in het originele programma wat het duidelijker maakt waar het over gaat."

Willemien Treurniet (ChristenUnie Middelburg) overhandigt verkiezingsprogramma in gewone taal aan Resy van Loon (Taalhuis Walcheren) (foto: Omroep Zeeland)

Het verkiezingsprogramma bestaat uit zeven pagina's. De grote vraag is dan natuurlijk of laaggeletterden wel zin hebben om zich daarin te verdiepen. "Ik hoop dat diegenen die politiek geïnteresseerd zijn, op zoek gaan en als ze het lezen dat het duidelijker wordt", zegt Treurniet.

Reageren