Afgelopen jaar al 27 verkeersdoden (video)

Afgelopen jaar al 27 verkeersdoden (video)
Afgelopen jaar al 27 verkeersdoden (video) © Omroep Zeeland
Stijging verkeersdoden 1

ROVZ

OOST-SOUBURG - In die periode kwam de registratie door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) tot veertien doden. Alleen al in de maand februari van dit jaar vielen vijf doden op Zeeuwse wegen.
Campagne 
In deze maand ook kwam het provinciebestuur naar buiten met het plan om 750.000 euro uit trekken voor grote verkeersveiligheidscampagnes. De stijging in Zeeland staat niet op zich. In heel Nederland stijgt het aantal verkeersdoden.
Oorzaken
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) doet onderzoek naar aantallen verkeersslachtoffers. Maar over de recente stijging valt met zekerheid nog weinig te zeggen. Vermoedens zijn er wel, zegt verkeerskundige Jaap Kik, die in Bruinisse opgroeide. Volgens hem moet de oorzaak van de stijging worden gezocht in verkeersgedrag van mensen: "Bijvoorbeeld afleiding in het verkeer door smartphonegebruik."
N59
Echte knelpunten zoals vroeger zijn er niet meer, zegt Kik. Weliswaar is de N59 nog een probleemweg, maar in het algemeen is de Zeeuwse infrastructuur verbeterd en zijn auto's veiliger geworden.
Op onderstaande kaart van Zeeland alle locaties waar sinds half maart vorig jaar jaar de ongelukken plaats vonden.

Kaart van Zeeland met verkeersdoden

Omhoog

Kijk voor de volledige Zeeuwse verkeersdodenstatistiek sinds 2014 op deze extra pagina met achtergrondinformatie. Het aantal verkeersdoden schommelt per jaar rond de 22. Soms zijn het er (veel) minder dan twintig, maar er zijn ook jaren van dertig doden. Als je naar de laatste drie jaren kijkt, zie je een afname van het aantal verkeersdoden in de tijd. Het ging dus iets beter met de verkeersveiligheid.
Toevallig
Maar sinds de zomer van 2016 volgen de ongelukken elkaar sneller op dan voorheen. Toch is het niet aangetoond dat deze snelle stijging van het aantal verkeersdoden structureel is. Omdat het betrekkelijk kleine getallen zijn, die naar verhouding sterk kunnen fluctueren, kan het nog steeds om een tijdelijke, toevallige ontwikkeling gaan.