Noord-Beveland wil opheldering van provincie over Kustvisie

© oz

Protest

WISSENKERKE - De plannen voor de bouw van de Zeeuwse Lagune, zoals het project heet, leidden tot veel protest. Ook bij de vergadering van Provinciale Staten op 10 februari over de Kustvisie spraken meerdere partijen zich duidelijk uit tegen het plan. Maar volgens de commissie, die zich over de Kustvisie en de overgangsregeling heeft gebogen is het nu onduidelijk wat de gemeente nu wel en niet mag.

Geen bebouwing mogelijk

In de concept-versie van de Kustvisie is opgenomen dat er geen bebouwing mogelijk is aan de Veerse Dam, waar het schiereiland oorspronkelijk gepland stond. Dat lijkt duidelijk genoeg, maar de gedeputeerde heeft ook toegezegd om nog vóór de definitieve vaststelling van de Kustvisie nog de mogelijkheden voor de Zeeuwse Lagune te onderzoeken.

Onduidelijk

Daardoor is het nog onduidelijk wat er nu wel en niet mag. "De vraag is hoe dit bestuurlijk opgepakt wordt en welke ruimte de provincie biedt aan de gemeente", lichtte de voorzitter dan de commissie, BEtrokken Noord-Beveland-raadslid Mark Faasse toe.

Surfschool

Een ander heikel punt in de reactie op de Kustvisie is de surfschool. Die school opereert al sinds 1984 vanuit enkele containers, maar wil graag een permanent gebouw neerzetten. Binnen het concept van de Zeeuwse Kustvisie is de surfschool niet opgenomen.

Vergeten

Het lijkt erop, volgens de commissie, dat de surfschool vergeten is bij het opstellen van de concept-versie van de Kustvisie en volgens de commissie mag de surfschool daar niet de dupe van worden. "De surfschool voorziet in een duidelijke behoefte", vindt ook Faasse. In de reactie op het concept van de Zeeuwse Kustvisie roept de commissie de provincie om de surfschool alsnog op te nemen.