Bergmann: 'Niet zwichten voor criminelen'

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg
Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg © Gemeente Middelburg

Onderwereld

MIDDELBURG -  Bergmann bracht het boek 'De Achterkant van Nederland, hoe onderwereld en bovenwereld verstrengeld raken' van Pieter Tops en Jan Tromp onder de aandacht.In dit boek staat de sluipende ondermijning van de rechtsregels en het openbaar bestuur door de georganiseerde misdaad centraal.
Betere samenwerking
De overheid wil die ondermijning krachtiger gaan bestrijden en Bergmann haakt hierbij aan. Overheidsinstanties moeten beter gaan samenwerken door bijvoorbeeld uitkeringsfraude eerder op het spoor te komen. Burgers moeten zich bewuster worden van ondermijnend gedrag in hun omgeving en hier melding van maken. 
© Omroep Zeeland
Intimiderend gedrag
Onder ondermijning valt infiltratie van gemeenteraadsleden door mensen met criminele bedoelingen of het chanteren of omkopen van ambtenaren. Maar Bergmann geeft aan dat het ook om alledaagse zaken kan gaan: "In elke gemeente zijn wel personen of families die denken te kunnen doen wat ze willen en die menen onaantastbaar te zijn. Ze rijden hard door de straat, hebben geen baan, maar wel een dure auto en een uitkering. Ik chargeer uiteraard. Iedereen baalt van deze mensen en iedereen heeft last van hun intimiderende gedrag."
Bedreiging
De Middelburgse burgemeester denkt wel dat actie reactie uitlokt. Bergmann: "Naarmate wij meer bezig zijn met het bestrijden van ondermijning, zien we dat criminelen harder om zich heen gaan slaan. Ze zullen zich dan vooral richten op de burgemeester, want die wordt toch gezien als het boegbeeld van de bestrijding en de wetshandhaver." Bedreiging van burgemeesters door criminelen is bij zijn weten in Zeeland nog niet voorgekomen, maar is bij een strengere aanpak zeker een risico. Maar benadrukt Harald Bergmann stellig: "We moeten zeker niet zwichten voor die onaantastbaren". 
Burgemeester Harald Bergmann over ondermijning: 
Burgemeester Bergmann over ondermijning (internet)