'Als Thermphos in Rotterdam had gestaan, was er allang een oplossing' (video)

'Als Thermphos in Rotterdam had gestaan, was er allang een oplossing' (video)
'Als Thermphos in Rotterdam had gestaan, was er allang een oplossing' (video) © OZ
Verlanglijstje Zeeland 3

Thermphos

MIDDELBURG - Het terrein van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost is ernstig vervuild met fosforslib, asbest en licht-radioactief materiaal. De pot voor de sanering, ruim 40 miljoen euro, is op. Maar de sanering is nog lang niet afgerond. Zeeland wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de vervuiling in het slechtste geval kan leiden tot een nationale milieuramp. Daarom is de sanering niet alleen een zaak van Zeeland, vindt de provincie.
Meedenken
Het Zeeuwse CDA vermoedt dat de afgelegen ligging van de provincie een rol speelt bij de afwachtende houding van het kabinet. ''Als de kerncentrale bij Kijkduin had gestaan, dan had het Rijk absoluut meegedacht'', stelt CDA-fractievoorzitter Kool. "En als Thermphos op het havengebied van Rotterdam stond...nou, dan hadden we de oplossing ook al in zicht."
Balkenende
Daarnaast is het volgens CDA-fractievoorzitter Kool belangrijk dat het rapport Balkenende wordt uitgevoerd. Dat betekent steun voor de noodlijdende kerncentrale in Borssele, geld voor een Zeeland-fonds en steun voor een tweede universiteit in Zeeland, het beta-college. Maar het kabinet houdt tot nu toe de hand op de knip en geeft Zeeland vooralsnog geen geld.
Hand ophouden
Toch wil Kool dat Zeeland niet alleen maar zijn hand ophoudt bij een nieuw kabinet. "We willen een positieve partner zijn. We willen een interessante partner zijn als het gaat om innovatie en onderzoek." Als voorbeeld noemt Kool onderzoek naar een betere landbouw, zoals al gebeurt bij proefboerderij De Rusthoeve in Wilhelminadorp. Ook gaat het onder meer om het winnen van energie uit water.