Klimaatverandering zit Zeeuwen niet lekker (video)

Klimaatverandering zit Zeeuwen niet lekker (video)
Klimaatverandering zit Zeeuwen niet lekker (video) © Omroep Zeeland / J. Baas
Klimaatenquete UCR i1

Dreiging

OOST-SOUBURG - 97 procent van de mensen die de enquête hebben ingevuld zeggen min of meer op de hoogte te zijn van de klimaatverandering. 26 procent ziet een zeer grote dreiging, 45 procent ziet een redelijke dreiging. Twee op de drie Zeeuwen zegt ook zelf te merken dat het warmer wordt. De helft van de respondenten denkt dat het aan zowel de natuur als de mens ligt dat het klimaat zo snel verandert, 37 procent geeft alleen de mensen de schuld. 
Gevolgen
UCR wil weten hoe de Zeeuwen tegenover de klimaatverandering staan omdat het er op lijkt dat niet iedereen zich bewust is van de mogelijke verregaande gevolgen. De enquête bevatte dezelfde vragen als een grootschalig internationaal onderzoek dat in 2015 in 'Nature Climate Change' is gepubliceerd. Het blijkt dat de Zeeuwen iets meer (twee procent) bewust zijn van de klimaatverandering dan het Nederlands gemiddelde. 
Iedereen denkt dat het in de toekomst een bedreiging wordt. Maar veel minder mensen voelen zich geroepen om nú actie te ondernemen: 
Klimaatenquete-UCR-i2-ZNO170317KZ

Bewustwording

Voor onderzoeker en marien bioloog Inez Flameling is de enquête ook gelijk een nulmeting, zodat over een paar jaar gekeken kan worden hoe de bewustwording zich ontwikkelt. Overheden, zoals het waterschap, hebben ook belangstelling voor de uitkomsten omdat de aanpassingen die nodig zijn om de effecten op te vangen in Nederland tientallen miljarden gaan kosten. Ook het tegengaan van klimaatverandering gaat het nodige kosten en moet daarom breed worden gesteund.  
Nattigheid
De kosten die Waterschap Scheldstromen voorziet zijn het aanpassen van het Grevelingenmeer, zodat het als overloopreservoir kan dienen bij overdadige regenval en het blijven ophogen van de dijken om de zeespiegelstijging tegen te gaan. Het tegengaan van de klimaatverandering door in Zeeland de kolencentrale te sluiten en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zet voorlopig nog weinig zoden aan de dijk, omdat het een globaal probleem is dat door alle landen moet worden aangepakt. 
Minder zorgen
In totaal hebben 863 Zeeuwen de enquête ingevuld. Omdat de respondenten niet van tevoren zijn gescreend en gewogen, kan er op basis van de uitkomsten geen wetenschappelijke conclusies worden getrokken uit de resultaten.
Foto: J. Baas