Waterschappen: klimaatverandering kost tientallen miljarden

Waterschappen: klimaatverandering kost tientallen miljarden
Waterschappen: klimaatverandering kost tientallen miljarden © Saskia Wijkhuis, Kapelle
Wateroverlast Yerseke
Wateroverlast Yerseke © OZ

Hoosbuien

OOST-SOUBURG - "Als we niets doen, is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade tegemoet kunnen zien, als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte", zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. "De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten.
Samenwerking
De Unie van Waterschappen pleit voor betere samenwerking tussen overheden, inwoners en bedrijven. Een stimuleringsregeling zou gemeenten en waterschappen in staat moeten stellen gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.
Over grenzen heen kijken
Daarbij zouden decentrale overheden over de traditionele grenzen van hun verantwoordelijkheden heen moeten durven kijken om samen het watersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat overlast en schade zoveel mogelijk worden beperkt.
Naar een duurzaam Nederland
De decentrale overheden presenteerden deze maand een gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland'. Daarin wordt het kabinet gevraagd om mee te investeren in nationale programma's en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.