Eerder overleg gemeenteraden en VRZ

Eerder overleg gemeenteraden en VRZ
Eerder overleg gemeenteraden en VRZ

Rapport

TERNEUZEN - Het eerdere overleg is een direct gevolg van het rapport van Twynstra Gudde dat eind januari uitkwam. In dat rapport werd kritisch geschreven over het functioneren van de veiligheidsregio, maar ook de gemeenteraad trof blaam volgens de onderzoekers. Ze schreven letterlijk: "De veiligheidsregio lijkt te ver van de gemeenten afgedreven", aldus het rapport. Daarnaast werd er bij de raden alleen gesproken over geld en niet over veiligheid.

Bijeenkomst

De bijeenkomst van maandagavond moet daar verandering in brengen. Van Strien presenteerde de extra kosten die de komende jaren op de gemeentes afkomen. Daarnaast had hij het over het dunne ijs dat de begroting van de veiligheidsregio inmiddels is geworden. Daarin zitten ook wakken volgens Van Strien en daarbij gaf hij de dertien aanwezige raadsleden opties met het bijbehorende kostenplaatje.
ITEM Eerder begroting VRZ
Positief
De aanwezige raadsleden zijn blij dat ze nu eerder worden geïnformeerd. De bijeenkomst was de eerste van vier, waarbij alle gemeenteraden een kans krijgen om te komen luisteren. Bij de eerste vergadering waren twaalf raadsleden uit Terneuzen en één commissielid uit Hulst aanwezig. Commissielid Paul van Kerckhoven van de partij Groot Hontenisse: "Ik vond de bijeenkomst erg positief en ik heb een goede uiteenzetting gekregen". 
Terneuzen
Ook Paula Stoker van TOP/Gemeentebelangen was te spreken over deze nieuwe manier van overleggen. Ze vond het zeer verhelderend en zegt zo een beter beeld te krijgen van wat er straks richting de gemeenteraden komt. Om de raden verder bij de VRZ te betrekken komt er een klankboordgroep waar raadsleden uit heel Zeeland in gaan zitten. Stoker zal er daar een van zijn.
Verbeteringen
In januari kwam het rapport naar buiten waarin onder meer werd geschreven over een gebrekkige leiding bij de VRZ, maar ook over ongemotiveerde werknemers en een cultuur waarin 'ieder voor zich' gaat. Als verbeterpunt werd toen aangegeven dat de rol van de gemeentebesturen groter moest worden. Daar wordt met deze bijeenkomst een begin mee gemaakt. 

Lees meer:

Rapport: Veiligheidsregio Zeeland functioneert niet 
Verbetertraject VRZ kost zo'n 400.000 euro