Provincie: verder bezuinigen kan niet in Vlissingen

Gemeente Vlissingen stadhuis
Gemeente Vlissingen stadhuis © OZ

Miljoenentekort

VLISSINGEN - Vlissingen heeft een miljoenentekort en staat onder toezicht van het Rijk, de zogeheten artikel 12-status. Daar hoort ook bij dat inspecteurs van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben beoordeeld hoe Vlissingen zelf zoveel mogelijk kan bezuinigen.

Belasting

In hun advies stelden zij onder meer dat Vlissingen de belasting op woningen en bedrijfspanden, de onroerendezaakbelasting, flink kan verhogen. Maar volgens de provincie zorgt dat ervoor dat inwoners en bedrijven daardoor wegtrekken naar andere gemeenten en dat Vlissingen daardoor op termijn juist net minder geld te besteden heeft. 

Goedkope woningen

De inspecteurs zeggen in hun advies dat de lokale woonlasten in Vlissingen vergeleken met andere artikel 12-gemeenten relatief laag zijn, dus vinden ze dat die flink kunnen stijgen. Maar volgens de provincie zijn die lage woonlasten het gevolg van lage WOZ-waarden, wat weer komt doordat er in de gemeente veel goedkope woningen staan.

'Contraproductief'

Wanneer Vlissingen de woonlasten op basis van het advies van de inspecteurs gelijk zou trekken met die in gemeenten waar de gemiddelde WOZ-waarde veel hoger ligt, verslechtert dat op termijn de positie van Vlissingen, schrijft de provincie. In de brief schrijft het dagelijks provinciebestuur aan de minister dat het: "op den duur contraproductief kan uitwerken op de (economische) aantrekkingskracht van de gemeente en daarmee ook op de economische uitvoerbaarheid van de bestemmingsplannen."

'Onacceptabel'

Met deze brief sluit de provincie zich aan bij de bezwaren tegen de eisen van de overheid die de gemeente Vlissingen eerder zelf al kenbaar heeft gemaakt. Volgens de gemeente wordt er al maximaal bezuinigd en zou nog meer bezuinigen de leefbaarheid van de stad bedreigen. Het dagelijks gemeentebestuur noemt dat 'onacceptabel'.

Schulden

De gemeente bezuinigt tot aan 2030 al tientallen miljoenen euro's, door belastingen te verhogen en door onder meer fors te bezuinigen op sport en cultuur, zoals de bibliotheek. Maar daarmee is Vlissingen nog niet uit de schulden. Vlissingen staat onder financiële curatele bij de provincie Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken vanwege een schuld van 270 miljoen euro en een begrotingstekort van tientallen miljoenen.