Kinderopvang in kaart: weet waar je je kind naartoe brengt

Kinderopvang in kaart: weet waar je je kind naartoe brengt
Kinderopvang in kaart: weet waar je je kind naartoe brengt © oz
© oz

Verscherpt toezicht

GOES - Er zijn in Zeeland ruim 400 opvanglocaties. Vier van die locaties staan onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat wordt op de kaart met rood aangegeven. Nog eens 31 oranje locaties worden extra in de gaten gehouden.

Kleuren

Landelijk wordt er een kleurensysteem gehanteerd om de zorgpunten per kinderopvang in beeld te brengen, dus ook in Zeeland. Het risicoprofiel is ondanks de aansprekende kleuren niet zozeer een oordeel, maar een signaal voor de toezichthouder om in te schatten hoeveel uren hij er het komende jaar aan moet besteden.

Lijkt ernstiger

'Rood' als kleur voor gevaar lijkt dus ernstiger dan het is. Wat het wil zeggen is dat deze locaties dit jaar (2017) met in totaal 27 controle-uren in de gaten worden gehouden. Oranje locaties hadden in de voorgaande jaren minder problemen, maar de inspecteurs van de GGD steken er per oranje opvang toch vijftien uur controle in. Geel en groen hebben de minste risico's en worden minder vaak bezocht. 

Bekijk zelf alle details

De risico-gegevens van de GGD zijn gesplitst in Buitenschoolse Opvang (zie onderstaande) kaart en overige opvang. Klik op een locatie voor details. Ook het risicoprofiel van voorgaande jaren is weergegeven.
Buitenschoolse opvang:

Kaart 2

Volledige rapport
Als je het volledige rapport van een kinderopvanglocatie wil lezen, kun je vanuit de kaart het registratienummer van die locatie kopiëren. Vul dan vervolgens dat nummer in op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Dan vind je daar het volledige rapport van die locatie. 

Overige


In de categorie Overig (zie onderstaande kaart) vallen de kinderdagverblijven, de peuterspeelzalen en de gastouderbureaus. Klik op een locatie voor details, zoals het type opvang. Ook hier kun je het registratienummer van die locatie kopiëren om per opvang het rapport op te vragen op de website Landelijk Register Kinderopvang
Overige kinderopvanglocaties:

Kaart 1

Risico's

De risico's op de vier rode locaties (kinderopvanglocaties in Domburg, Goes, Middelburg en Vogelwaarde) zijn niet zodanig dat de ouders hun kinderen zouden moeten weghalen. Er zijn in Zeeland in 2016 geen gevallen van mishandeling of persoonlijke ongelukken vastgesteld.
Extra controle-uren
Wel heeft de GGD in samenspraak met de gemeenten voor dit jaar extra controle-uren voor deze centra ingepland om vaker te gaan kijken of de geconstateerde risico's worden aangepakt. Zoals het te vaak schuiven met kinderen van de ene groep naar de andere groep, maar ook te veel kinderen voor het aantal aanwezige beroepskrachten. Ook het te weinig betrekken van de ouders in het beleid is vaak een kritiekpunt van de GGD. 

Inspecteurs


Er gaan dagelijks zeven GGD-inspecteurs door de provincie. Ze moeten langs 206 kinderdagverblijven, 186 buitenschoolse opvangen en 14 peuterspeelzalen. De vele gastouders die bij één van de elf Zeeuwse gastouderbureaus zijn aangesloten, worden steekproefsgewijs bezocht. 
Formulieren
De inspecteurs hebben een lange lijst van controlepunten, maar het punt dat in die lijst als eerste genoemd wordt, de pedagogische kwaliteit, is eigenlijk geen probleem in Zeeland, vertelt inspecteur John Bosch: "Soms is het beleidsplan dat iedere opvanglocatie moet hebben niet compleet, Wat we ook zien is dat toestemmingsformulieren van de ouders ontbreken voor het schuiven met kinderen van de ene groep naar de andere groep. Dit komt het meeste voor."

Schuiven
"Zoiets mag je als kinderopvang doen op basis van pedagogische argumenten, omdat een kind in een andere groep beter op zijn plaats zal zijn dan in de groep waar het nu zit. Maar soms zie je dat het gebeurt om financiële redenen. Om op personeelskosten te besparen, dat zagen we tijdens de crisis, toen de kinderopvang het ook moeilijk had. Dat een kinderopvang moet bezuinigen en groepen in elkaar schuift. Kinderen kunnen dan teveel wisselen van groep en daardoor steeds andere gezichten om zich heen zien, van zowel andere kinderen als de leiding." Maar de risico's kunnen ook veel tastbaarder zijn.
© Omroep Zeeland
Zandbak
De inspecteurs zijn er wel eens bij gehaald door een buurman van een kinderopvang, die merkte dat de zandbak buiten niet goed was afgesloten en de katten er 's avonds misbruik van maakten. Dat is een gezondheidsrisico dat de leiding vervolgens moest oplossen: iedere dag een rondje over de speelplaats om alles te controleren. Maar een andere buurman van een andere kinderopvang klaagde steen en been over de herrie die buiten spelende kinderen. Daar is door de GGD weinig aan te doen. 
Theepot
"Waar we ook op letten is de veiligheid binnen. Een leidster moet bijvoorbeeld niet met een kopje hete thee in de groep komen. De tassen van de leidsters, waar bijvoorbeeld een aansteker in kan zitten, mag niet binnen het bereik van de kinderen komen, maar ergens op een hoge plank staan." In het algemeen moet de opvang geschikt zijn voor kinderen, passend ingericht, geschikt speelgoed en met aparte slaapkamers voor de allerkleinsten die overdag moeten kunnen slapen.
Oudercommissie
Betrokkenheid van de ouders bij de opvang is wettelijk vereist. Er moet bijvoorbeeld een oudercommissie zijn waarin het beleid besproken wordt. Ouders blijken er vaak geen tijd voor te hebben en dat is ook logisch. De kinderopvang bestaat juist omdat de ouders als gevolg van een baan geen tijd hebben om zelf op hun kinderen te letten.

Begrip voor problemen

De GGD-Zeeland heeft begrip voor de problemen waarin de opvanglocaties komen: ze willen wel een oudercommissie, maar de ouders zelf melden zich niet aan. John Bosch: "Als de kinderopvang kan aantonen dat ze wel haar best heeft gedaan om nieuwe leden te werven dan hebben we met de gemeenten afgesproken geen maatregelen te nemen. Sommige kinderopvanglocaties kiezen er voor om een paar keer per jaar een ouderparticipatie-avond te organiseren. "