Provincie bemiddelt bij conflict opspuiten Roggenplaat

Roggenplaat in de Oosterschelde
Roggenplaat in de Oosterschelde © OZ

Verkeerd materiaal

OOSTERSCHELDE - Het conflict stamt nog uit de winter van 2014. Toen heeft Rijkswaterstaat bij de vooroeverbestorting bij Burghsluis, Zierikzee en de Schelphoek verkeerd materiaal gebruikt. In plaats van de grove stenen of staalslakken is toen te fijn zeegrind gestort.

Funest

Dat gebruik van verkeerde materialen is funest voor het onderwaterleven, met name voor de Oosterscheldekreeft. Dat dier heeft holten nodig tussen de stenen om zich tussen te verstoppen. 

Onvoldoende

Om te compenseren voor de geleden natuurschade wil Rijkswaterstaat extra zand opspuiten bij de Roggenplaat. De kreeftenvissers vinden dat onvoldoende als compensatie. Daarnaast zijn de mosselkwekers bang dat het opspuiten van extra zand op de plaat een negatief effect op de nabijgelegen mosselpercelen.

Bewijslast

Het conflict tussen Rijkswaterstaat en de mosselkwekers draait daarbij vooral om de bewijslast: wie moet bewijzen hoe het zit? Rijkswaterstaat vindt dat als de kwekers het opspuiten tegen willen houden, ze eerst moeten bewijzen dat hun percelen door het opspuiten van zand minder opbrengen, terwijl de mosselkwekers vinden dat Rijkswaterstaat moet bewijzen dat het hen geen schade berokkent, voor met het opspuiten wordt begonnen.
Staalslakken op de bodem van de Oosterschelde
Staalslakken op de bodem van de Oosterschelde © OZ
​Stroken grove breukstenen
Rijkswaterstaat heeft eerder al besloten om vrijwillig stroken grove breuksteen aan te brengen op de met zeegrind bestorte vooroevers. Dat moet helpen om de negatieve effecten van de foutieve bestortingen op het leefgebied van de kreeft deels ongedaan te maken.

Verstopplekken 
​Dat moet de kreeften weer verstopplekken geven in de holten tussen de stenen. De hoop is dat vanuit die stroken breuksteen de natuur op de bodem van de Oosterschelde zich weer langzaamaan zal herstellen.

​Meer leefgebied

​De kreeftenvissers zijn aan de ene kant blij​ met die maatregel, maar aan de andere kant zouden ze liever willen dat Rijkswaterstaat andere keuzes maakt. In plaats van het opspuiten van zand en de stroken breukstenen, willen ze dat grotere delen van de Oosterscheldeboden met breukstenen worden bedekt, om zo nog meer leefgebied te creëren voor de kreeften.
Voorstellen​​
​De provincie probeert nu om all betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen. Het dagelijks provinciebestuur heeft daartoe al enkele voorstellen gedaan, die nu door Rijkswaterstaat verder worden uitgewerkt. Donderdag vindt er opnieuw een overleg plaats tussen de Provincie en Rijkswaterstaat.

​Lees ook: 
​- ​Duikers redden kreeften van staalslakken
​- ​Staalslakken Oosterschelde voortaan afgedekt
​- ​'Oosterscheldekreeft bedreigd door oeverversterking'