Inwoners krimpregio's tevreden, ondanks verschillen Randstad

Bevolkingskrimp in Zeeuws-Vlaanderen
Bevolkingskrimp in Zeeuws-Vlaanderen © OZ

Snel internet

OOST-SOUBURG - Volgens het bureau kan dat ook in de toekomst zo blijven mits de overheid er voor zorgt dat er genoeg basisvoorzieningen in de kleine dorpen zijn, zoals geldautomaten en snelle internetverbindingen.

Leefbaarheid

Volgens het SCP zijn de voorzieningen niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Uit hun onderzoek blijkt dat inwoners van dorpen met meer voorzieningen meer contacten hebben en meer sociale samenhang ervaren. 

Samen zorgen

Behalve de overheid hebben inwoners ook een grote rol in het leefbaar houden van hun dorp. Het SCP raadt aan om gezamenlijk zorgcoöperaties op te zetten waarbij bewoners elkaar helpen met klusjes en zorg verlenen. Een voorbeeld daarvan is het project Anna Zorgt in Sint-Annaland. 

Vervoer en bezoek

De coöperatie is in 2015 opgericht door vrijwilligers en draait ook op vrijwilligers. Kort na de oprichting werd het halve dorp lid en hadden zich al 80 vrijwilligers gemeld. 

Verschillen gelijk

Het SCP concludeert in haar rapport verder dat de verschillen die er zijn tussen dorpen rond de Randstad en dorpen op het platteland niet groter zijn geworden de laatste jaren. Ondanks dat de werkloosheid in dorpen op het platteland lager is dan in de dorpen bij de Randstad zijn ze over het algemeen wel armer.