Visserijsector wil eigen ministerie

Visserijsector wil eigen ministerie
Visserijsector wil eigen ministerie © Omroep Zeeland
Viskotter
Viskotter © OZ
MIDDELBURG - Vijf vragen over het verlanglijstje van het Bestuursplatform Visserij (daarin zitten zestien gemeenten en vier provincies die samen de belangen van de visserij behartigen) aan voorzitter Jo-Annes de Bat:

Waarom wilt u weer een ministerie voor Visserij?

De visserij valt nu nog onder het ministerie van Economische Zaken. Dat ministerie houdt zich met de economie in de meest brede zin van het woord bezig. Als de visserij een eigen ministerie krijgt, dan is er veel meer aandacht voor de grote problemen die de Nederlandse visserijsector bedreigen.
Wat zijn de grootste bedreigingen?
Het nieuwe kabinet moet in elk geval voorbereid zijn op de negatieve gevolgen van de Brexit en de aanlandplicht. Verder probeert Frankrijk via de Europese Unie de pulskor-visserij te verbieden.
Op welke manier bedreigt de Brexit de Nederlandse vissers?
Een groot gedeelte van de Noordzee is Brits grondgebied. Als Groot-Brittannië geen lid meer is van de Europese Unie, komen Nederlandse en dus ook Zeeuwse vissers gelijk in de problemen. Dat zijn vraagstukken die tijdens de Brexit-onderhandelingen geregeld moeten worden. Daarom is het belangrijk dat een nieuw kabinet daar nu vast een standpunt over inneemt.

Wat moet het nieuwe kabinet doen tegen de aanlandplicht?

Vissers werken met quota waarin is afgesproken hoeveel vis ze mogen vangen. Ze hebben altijd bijvangst. Vroeger zetten vissers dat overboord, maar dat mag nu niet meer van Europa. Ze moeten die bijvangst optellen bij hun quotum en als dat vol zit mogen ze niet meer vissen. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor de vissers. Dat moet een nieuw kabinet opnieuw aan de orde stellen in Brussel.
U wilt ook aandacht voor de pulskorvisserij. Waarom?
Pulskor is een elektrische manier van vissen waardoor viskotters minder brandstof hoeven te gebruiken. Het is een bewezen dat het goed werkt. Maar Frankrijk is er fel op tegen. Zij hebben een traditionele visserijsector die niet mee kan met de Nederlandse innovaties. Daarom pleiten ze voor een verbod van de pulskor. Het nieuwe kabinet moet daarmee aan de slag in Brussel.
Jo-Annes de Bat
Jo-Annes de Bat © Omroep Zeeland
De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet krijgen heel veel verlanglijstjes. Wat gaat u doen om het verlanglijstje van de vissers te laten opvallen?
Je moet er op z'n minst voor zorgen dat jouw verlanglijstje er ook ligt. Anders doe je niet mee. Daar hebben we vandaag voor gezorgd. Nu zetten we onze lobbyisten aan het werk om de visserijbelangen voortdurend onder de aandacht te brengen. We houden de visserijwoordvoerders in de Tweede Kamer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En soms heb je het geluk dat je korte lijntjes hebt met de mensen die aan de formatietafel zitten.
U bent de meest prominente CDA'er in Zeeland en voorzitter van het Bestuursplatform Visserij. Bent u niet de aangewezen man om minister van Visserij te worden?
Ik heb voorlopig mijn taken in Zeeland. Daar zitten een paar lastige dossiers tussen. Die wil ik eerst tot een goed einde brengen.