Zeeuwen tevredener over veiligheid

Er is een einde gekomen aan de afname van het aantal autovernielingen
Er is een einde gekomen aan de afname van het aantal autovernielingen © OZ
MIDDELBURG - Enquête
De andere vormen van criminaliteit zijn in Zeeland gelijk gebleven ten opzichte van 2012.  Aan de enquête van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben 81.000 Nederlanders deelgenomen. De uitslag ervan is volgens criminologen betrouwbaarder dan de politiecijfers, omdat die alleen uitgaan van wat er aan misdaad per regio geregistreerd is. In deze enquête wordt gemeten hoe de misdaad in de eigen buurt wordt ervaren. 

Rustig

Zeeland is en blijft in vergelijking met de rest van Nederland een rustige provincie als het gaat om criminaliteit, evenals de noordelijke provincies. Drenthe bijvoorbeeld scoort nog beter dan Zeeland. Alleen verkeersoverlast in de buurt, geweldsdelicten en cybercrime komen in Zeeland net zo vaak voor als gemiddeld in Nederland. In alle andere opzichten is Zeeland veiliger. De tevredenheid over de politie is in Zeeland ook net zo groot als in de rest van Nederland.

Inbraakpreventie

Zeeland behoort bij de provincies met de meeste inbraakpreventie.