'Noodboerderijen mogen niet verdwijnen' (video)

'Noodboerderijen mogen niet verdwijnen' (video)
'Noodboerderijen mogen niet verdwijnen' (video) © omroep zeeland
Noodboerderijen

Noodvoorzieningen

ZOUTELANDE - Nadat de geallieerden in het najaar van 1944 de dijken bombardeerden en Walcheren onder water zetten (inundatie) lag de landbouw op zijn gat. Om agrariërs weer snel aan het werk te krijgen werden er van 1946 tot 1948 noodboerderijen uit de (zoute)grond gestampt. Zo'n 300 families woonden in de op maat gemaakte noodvoorzieningen, terwijl de echte wederopbouwboerderij voor hen werd gebouwd.

Boek

In de jaren daarna werd het overgrote deel van de noodboerderijen weer gesloopt. Den Hollander en Murk wilden weten hoeveel er nog over waren op Walcheren en in welke staat ze zich bevonden. Ze legden alles vast in een boek. Van de 300 zijn er uiteindelijk zestig over: negen in de gemeente Middelburg, elf in Ritthem en veertig in de gemeente Veere. Sommige structuren zijn nog compleet, andere bestaan uit een enkel woonhuis of schuur of een stal of varkenskot. De staat van de gebouwen varieert. 
© omroep zeeland

Behoud

Den Hollander en Murk pleiten nu voor het behoud van de resterende noodgebouwen. Ze zien daarbij een rol voor de gemeenten. "Het toekennen van een beschermde status en het ondersteunen met subsidie zou eigenaren moeten overhalen om de gebouwtjes niet te slopen." Den Hollander wijst er op dat de Wederopbouwperiode en de herinneringen daaraan een beetje wegvallen tegen de Tweede Wereldoorlog. "Maar deze noodboerderijen zijn gebouwen die alleen op Walcheren voorkomen." Hij hoopt dat alle zestig resterende gebouwen en gebouwtjes behouden blijven, maar denkt dat 25 een reëler getal is.