Sloop moet Zeeuwse woningmarkt redden

Sloop moet Zeeuwse woningmarkt redden
Sloop moet Zeeuwse woningmarkt redden © Omroep Zeeland
Tussenwoningen te koop
Tussenwoningen te koop © OZ

Trek naar steden

MIDDELBURG - Het ZB Planbureau constateert verder dat jonge Zeeuwse gezinnen, waarvan beide ouders werken, het liefst in een stad wonen.
Daarom wordt aanbevolen om geen nieuwe wijken meer in kleine Zeeuwse dorpen te bouwen, maar in steden of de grotere kernen. En dan liever inbreiden (dus bouwen op lege stukjes grond in bestaande wijken) dan nieuwe wijken vastplakken aan bestaande wijken.
Leegstand 
In Zeeland staan op dit moment 5.000 woningen permanent leeg. Daarnaast staan nog eens 11.000 woningen tijdelijk leeg, omdat ze in de zomer aan toeristen worden verhuurd. Door de toenemende vergrijzing en dus krimp van de provincie wordt de leegstand alleen maar erger.
Sloop
Door sloop van met name goedkope huurhuizen uit de naoorlogse periode (de 'revolutiebouw') kan de woningmarkt weer verbeteren. Zonder die wijken bij naam te noemen zegt het ZB Planbureau dat het om woningcomplexen gaat die op minder aantrekkelijke plekken liggen, waarvan de kosten te hoog worden om de huidige huizen aantrekkelijker te maken. Een deel van die woningen kan moderner en energievriendelijke worden herbouwd, maar wel een stukje kleiner, speciaal voor een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens in Zeeland. 
Huishoudens
Op dit moment is er overal nog sprake van een lichte groei in het aantal huishoudens. Op Schouwen-Duiveland wordt de eerste daling van het aantal huishoudens verwacht in 2033 en in Zeeuws-Vlaanderen in 2036.
Onderzoek
De conclusies van het ZB Planbureau zijn gebaseerd op een groot landelijk onderzoek naar de woningmarkt, waarvoor in Zeeland meer dan 1200 mensen zijn geënquêteerd.