Onderwijsinstelling Scalda bereidt zich voor op krimp

Onderwijsinstelling Scalda bereidt zich voor op krimp
Onderwijsinstelling Scalda bereidt zich voor op krimp © oz
Leerlingenaantal Scalda zal dalen in de toekomst
Leerlingenaantal Scalda zal dalen in de toekomst © oz

Krimp

MIDDELBURG - In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is het dalende leerlingenaantal al een feit. Die krimp wordt de komende jaren ook voelbaar in het beroepsonderwijs. Vandaar dat de mbo-school een onderzoek start. 

Tekort aan leerkrachten

Hoewel het aantal leerlingen gaat dalen, heeft de school ook een groot tekort aan leerkrachten. Er stromen meer docenten uit dan dat erbij komen. Dat tekort zet in de toekomst door, zeker in de bèta-vakken.

September

Daarom wordt gekeken of de opleidingen efficiënter kunnen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat opleidingen worden samengevoegd. Het opleidingenaanbod wordt opnieuw onder de loep genomen, evenals het management. Wellicht kan op termijn gewerkt worden met minder directeuren. In september worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 
Impact voor personeel
Wat de resultaten uiteindelijk voor het personeel van Scalda betekenen, is nog niet zeker. In de brief staat: "De ontwikkeling die we gaan inzetten, zal voor iedereen gevolgen hebben. Voor de een zal de impact directer zijn dan voor de ander. We gaan voor elk organisatieonderdeel een meerjarenformatieplan opstellen, waarin we onder meer de benodigde formatie en de natuurlijke uitstroom in kaart brengen."