Het is weer tijd voor de voorjaarsmaai

© oz

Nieuwe techniek

MIDDELBURG - Een bekend gezegde luidt 'maaien doet zaaien', maar dat geldt niet voor Zeeland. Het waterschap zal dit jaar namelijk voor het eerst gebruikmaken van machines met een speciale maai-zuigcombinatie. Bij deze techniek worden de bermen niet alleen gemaaid, maar ook de zaden meteen opgezogen. Dit zorgt er op de lange duur voor dat de begroeiing niet terugkomt. Vooral bij de akkerdistel is deze techniek noodzakelijk.

Verkeersveiligheid

Het maaien van de bermen is van groot belang voor de verkeersveiligheid in de provincie. "We willen voorkomen dat de begroeiing in de bermen zo hoog wordt dat automobilisten het overzicht verliezen", zegt waterschapsbestuurder Rian de Feijter-de Feijter. Drukke kruispunten hebben hierbij voorrang en worden ook meerdere keren gemaaid.

Broedseizoen

Voor vogels start 15 maart het broedseizoen en dit duurt tot ongeveer 15 juli. De vogels mogen in deze periode niet gestoord worden bij het maken van hun nesten. Dit lijkt te botsen met de jaarlijkse voorjaarsmaai, maar dat valt in de praktijk reuze mee. "We kijken goed waar de vogels zich in de bermen hebben genesteld en maaien niet in een straal van vijf meter rondom de nesten", zegt De Feijter.
© oz
Grazende schapen
De bermen worden niet alleen bewerkt door machines, maar ook schapen worden ingezet. Vooral op de zeedijken staan de beesten deze zomer weer lekker te grazen. Dit zorgt er niet alleen voor dat het gras verdwijnt, maar is volgens De Feijter ook goed voor de bodemstructuur van de dijken. "De pootjes van de schapen zorgen ervoor dat de bodem van de zeedijken verstevigd wordt." 

Flink wat kilometers


Het waterschap maait ongeveer 4.000 kilometer weg en in totaal zo'n 8.000 kilometer berm. Een behoorlijke klus dus. De verwachting is dat de laatste bermen rond september gemaaid zullen worden.