Vertraging groot onderhoud Dow Terneuzen

Vertraging groot onderhoud Dow Terneuzen
Vertraging groot onderhoud Dow Terneuzen © Dow
© OZ

Gevoelige informatie

TERNEUZEN - Details over het onderhoud en de vertraging wil Dow niet bekendmaken. Volgens woordvoerder Walter van het Hof is dat soort informatie concurrentiegevoelig. Ook over mogelijke extra kosten wil hij zich niet uitlaten, want die informatie zou beursgevoelig zijn.

Heel complex

Van het Hof legt wel uit dat het om een heel groot en complex onderhoud gaat, waarbij een heleboel onderdelen van de fabriek betrokken zijn. Een deel van die onderdelen zou inmiddels zijn opgestart. De fabrieksonderdelen die nu nog stil liggen hoopt Dow de komende twee weken weer in bedrijf te nemen.

Calamiteitenroute open

Het grote onderhoud zorgt voor heel wat extra drukte op het Dow-terrein. Zo'n 1500 extra medewerkers, ook wel contractors genoemd, leveren een bijdrage. Tijdens de spits stelt Dow daarom de calamiteitenroute aan de Wevelswaaldijk open. Vanwege de vertraging blijft deze extra toegangsweg voorlopig open. 
© OZ

Hart van dow

De werkzaamheden vinden plaats in en rondom de kraker LHC 2, een zogenoemde naftakraker waarmee grondstoffen voor kunststof en chemicaliën geproduceerd worden. De LHC 2 vormt samen met twee andere naftakrakers het hart van de Terneuzense Dow-vestiging.

Brand

Eind maart was er brand bij Dow in een oude destillatiekolom die gesloopt werd. Die brand zou niks te maken hebben met de vertraagde onderhoudswerkzaamheden.