Vrijwilligers tellen glasaaltjes in Oosterschelde (video)

Vrijwilligers tellen glasaaltjes in Oosterschelde (video)
Vrijwilligers tellen glasaaltjes in Oosterschelde (video) © Omroep Zeeland
Glasaal monitoren
SINT-MAARTENSDIJK - Driedoornige stekelbaars
De telling gaat hoofdzakelijk om glasaal (jonge aal) en driedoornige stekelbaars. Beide soorten trekken vanuit de zoute wateren naar de zoete en brakke binnenwateren. "De glasaal om hier te groeien tot een paling en de stekelbaars om te paaien", vertelt Martijn Schiphouwer van RAVON. De stichting wil met vrijwilligers op een tiental plekken in Zeeland tot en met half juni de vissen tellen.
Spuien
Voor het waterschap is het vervolgens interessant te weten of er plaatsen zijn waar die vissen niet of nauwelijks doorheen kunnen komen, zoals gemalen en spuisluizen. Maandagavond werden er uitzonderlijk weinig glasaaltjes gevangen. Normaal gesproken halen de vrijwilligers er in korte tijd zeker tachtig uit het water op één plek. Nu waren dat er maar een paar. Dat kwam omdat het gemaal aan het spuien was en het de visjes onmogelijk maakte om naar boven te zwemmen.

Te weinig paling


Het gaat niet goed met de paling. Volgens de Wageningen Universiteit is de stand van de Europese aal ongeveer 10 procent van de stand in de jaren 60 en 70, toen die als gezond werd beschouwd. Volgens de universiteit zijn er verschillende mogelijke oorzaken, zoals vervuiling, visserij, veranderende zeestromen en stuwen, gemalen en dijken die de trek hinderen. Op meerdere plekken in Zeeland worden jonge glasaaltjes uitgezet, om ervoor te zorgen dat de palingstand in Zeeland een flinke impuls krijgt. 
ITEM Glasaal monitoren
Op Tholen waren probeerden vrijwilligers de hoeveelheid glasaal in beeld te brengen
Op Tholen waren probeerden vrijwilligers de hoeveelheid glasaal in beeld te brengen © Omroep Zeeland
Sargassozee
De paling (aal) kent een bijzondere levensloop. Alle aal paait in de Sargasso zee, ten noorden van Cuba. Na het paaien sterven ze. De jonge aal 'lift' met de Golfstroom mee naar Europa, vooral naar de kust van Frankrijk. Vanaf de Europese kusten trekt de aal de rivieren op in de verschillende landen. Als de aal zover is om te gaan paaien, na tien tot dertig jaar, zwemt deze weer terug naar de Sargassozee.