Zeeuwse economie groeit aanzienlijk

© OZ

Berekening

OOST-SOUBURG - Het CBS heeft voor deze berekening per regio gekeken naar het BBP, het bruto binnenlands product. Dat wil zeggen de toegevoegde waarde, uitgedrukt in geld, van alle producten en diensten die in één jaar zijn geleverd. 

Uit de crisis

Het lijkt er op dat Zeeland inmiddels de crisis achter zich heeft gelaten. In 2013 nog kromp het BBP in  onze provincie met 0,9 procent. Er was het jaar daarop eventjes een sterke opleving in Noord- en Midden-Zeeland (3,8 procent groei) maar die is inmiddels wat minder spectaculair, namelijk de bovengenoemde 2,1 procent. Door de groei in Zeeuws-Vlaanderen (dat in 2013 en 2014 nog krimpcijfers liet zien) komt Zeeland per saldo nu toch boven het Nederlands gemiddelde uit.

Industrie

Zeeland lift mee op de landelijke trend, waarin het steeds beter gaat met de industrie en met de bouwsector. En onze provincie heeft niet veel last van de klappen die zijn gevallen in de financiële sector, wat een probleem van de Randstad is. In het noorden van ons land gaat het veel minder goed, wat voor een deel wordt veroorzaakt door de teruggang in delfstofwinning (Groningen).