Organisatie veiligheidsregio op de schop

Organisatie veiligheidsregio op de schop
Organisatie veiligheidsregio op de schop © Omroep Zeeland
© Omroep Zeeland

Kritisch rapport

TERNEUZEN - Dat staat in een voorstel dat volgende week besproken wordt. Het plan volgt op een kritisch rapport van onderzoeksbureau Twynstra Gudde over de VRZ. Daarin werd onder meer vastgesteld dat veel betrokkenen de veiligheidsregio als de ver-van-mijn-bed-show zagen. 
Rapport
De afgelopen jaren is de VRZ flink gecentraliseerd in Middelburg waardoor medewerkers en vrijwilligers op de buitenposten vervreemdden van de organisatie. Plaatsvervangend directeur Elie van Strien legt uit dat het straks anders moet: "Er wordt gedecentraliseerd waar het kan."
Plan
Het plan dat nu is opgesteld moet de VRZ weer de goede kant op helpen. Het bestuur van de veiligheidsregio wordt nu gevormd door dertien burgemeesters die verdeeld zijn over een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Die verdeling verdwijnt. Ook dat moet helpen de afstand voor verschillende gemeenten tot de VRZ te verkleinen.  
Veiligheidsdirectie
Daarnaast gaan de hoofden van de verschillende pijlers binnen de VRZ de veiligheidsdirectie vormen die gezamenlijk de organisatie aanstuurt. De Zeeuwse hoofden van politie, brandweer, gezondheidszorg en meldkamer zitten daar in, aangevuld met een gemeentesecretaris en de directeur van de veiligheidsregio.
Samenwerking
In totaal is er tussen de 2,7 en 3,1 miljoen euro nodig om de begroting en diensten op sterkte te krijgen.