'Crowdfunding is geen easy money'

'Crowdfunding is geen easy money'
'Crowdfunding is geen easy money' © Vrij voor niet-commercieel gebruik
crowdfunding
crowdfunding © Vrij voor niet-commercieel gebruik

Succes

MIDDELBURG - De provincie zoekt naar nieuwe financieringsmogelijkheden voor ondernemers uit de culturele sector. En bracht daarom meer dan twintig projecten onder bij het crowdfundbureau Douw&Koren. Dat koos er negentien uit om te begeleiden. Zes van die initiatieven hebben een succesvolle campagne achter de rug. De actie om letters voor de opgeknapte Oostbeer in Vlissingen te financieren leverde bijna 2000 euro meer op dan gevraagd. En ook het Eindeloos Eiland Festival en de Goese kunstenaar Ineke Otte haalden meer op dan ze beraamd hadden. 
Draagvlak
Dertien andere projecten haalden het tot dusver niet. De Zilte Academie Zeeland, een kookproject met Zeeuwse producten, stopte volgens de evaluatie van de provincie, zonder reden. Het Zeeuws Jeugdorkest en Theater loods B konden niet op genoeg draagvlak rekenen. 
Josje de Koning, EEF
Josje de Koning, EEF © oz

Warm maken

Er werd relatief meer ge-crowdfund in Zeeland in 2016 dan daarvoor. Maar volgens Douw&Koren valt er nog veel te winnen: "Het zichtbaarder maken van huidige succescampagnes én meer kennis delen kunnen de Zeeuwen komende periode helpen meer en meer hun weg naar de 'crowd' te vinden." Vooral het warm maken van mogelijke donoren voor een initiatief door ambassadeurs in te zetten ontbreekt in Zeeland.
Easy money
De conclusies van het evaluatierapport: "Crowdfunding is geen 'easy money'; het vergt veel inzet en tijd van de projectmedewerkers. Crowdfunding inzetten als cofinanciering is een mogelijkheid, maar alleen onder de voorwaarde dat het initiatief een trekker heeft mét een netwerk."
Het initiatief van de Provincie krijgt voor de ondernemers een vervolg. De culturele crowdfunding niet.