Ministerie: Zeeland steeds slechter bereikbaar met openbaar vervoer

© Omroep Zeeland

Knelpunten

DEN HAAG - Iedere vier jaar presenteert het ministerie de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse. Dat rapport brengt in kaart welke knelpunten er op lange termijn in Nederland ontstaan.

Moeilijker bereikbaar

De onderzoekers voorspellen dat de openbaarvervoerbedrijven zich steeds meer terugtrekken uit de krimpgebieden, zoals Zeeland, Limburg en Noord-Nederland. Voorzieningen worden daardoor lastiger te bereiken en dat betekent dat ook de leefbaarheid onder druk komt te staan.