3 miljoen plus voor waterschap (video)

3 miljoen plus voor waterschap (video)
3 miljoen plus voor waterschap (video) © Waterschap Scheldestromen
Jaarverslag Scheldestromen

Zachte winter

MIDDELBURG - Onder de incidentele meevallers behoort onder meer de afgelopen zachte winter. Daardoor hoefde het waterschap nauwelijks te strooien. "Alleen dat al scheelt een bedrag van 900.000 euro. Maar misschien moeten we de komende winter juist wel weer veel strooien", aldus Steijaert. Ook is afgelopen jaar grond verkocht en is er geld overgehouden van projecten die uitgesteld zijn, maar die het waterschap dit jaar alsnog moet uitvoeren en dus ook betalen.
Kwijtscheldingen
Ondanks de meevallers, signaleert het waterschap ook dalende inkomsten. Zo er vorig jaar bijna drie ton minder waterschapsbelasting binnen, omdat er steeds meer mensen om kwijtschelding vragen. "Dat is een landelijke tendens", zegt Steijaert. "Mensen weten steeds beter dat ze om kwijtschelding kunnen vragen en hoe ze dat moeten doen. Er rust minder een taboe op dan vroeger."
Het waterschap onderzoekt of de dijk bij de  nieuwe marinierskazerne hoog genoeg is.
Het waterschap onderzoekt of de dijk bij de nieuwe marinierskazerne hoog genoeg is. © OZ
Marinierskazerne
Voor dit jaar staan er ook weer extra uitgaven op het programma. Zo moet volgens Stijaert de dijk bij de nieuwe marinierskazerne versterkt worden en dat pakt het waterschap dit jaar alvast aan. "We willen niet achteraf nog gaan graven als de kazerne er straks al staat." Voor deze dijkversterking trekt Scheldestromen bij voorbaat een bedrag uit van 200.000 euro.