Nieuwe bezwaren tegen Brouwerseiland

© Omroep Zeeland / Brouwerseiland
BROUWERSDAM - Werkgelegenheid
​De Zeeuwse Milieu Federatie, Natuurmonumenten, stichting Duinbehoud, Milieufederatie Zuid-Holland en de Schouwse Natuur- en Vogelwacht betogen in hun bezwaar dat de beloofde werkgelegenheid bij lange na niet gehaald zal worden. In plaats van de beloofde 515 voltijdsbanen levert het volgens de organisaties slechts 80 voltijdsbanen op.

​Lees ook: ​Onderzoek: Brouwerseiland levert geen 500 maar 80 banen op

​Doorlaatmiddel
​Verder blokkeert het villapark op eilandjes volgens hen de mogelijkheden voor de bouw van een ecologisch noodzakelijk doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de effecten op de bestaande recreatie-economie, met als risico het ontstaan van overcapaciteit, wat volgens de bezwaarmakers leidt tot leegstand en verpaupering van bestaande parken en jachthavens.
​Ontheffing
Ook zou het Brouwerseiland de openbare publieke toegang naar het water van de Grevelingen belemmeren en wordt het karakteristieke en open landschap worden aangetast door de aanleg van een 1,3 kilometer lange en bijna tien meter hoge geluidswal. Het bezwaar van de organisaties is gericht tegen de ontheffing die de minister heeft verleend voor het bouwen op dijken en dammen.
Petitie
Volgens de organisaties zijn er in meerdere procedures fouten gemaakt en is er onjuiste informatie gebruikt. Mede op basis daarvan betichten ze het dagelijks gemeentebestuur van onbehoorlijk bestuur. De bezwaarmakers wijzen verder op de grote maatschappelijke weerstand tegen het plan. De petitie 'Stop Brouwerseiland' is al zo'n 18.500 keer ondertekend.

​Lees ook:
​- ​Honderden handen in elkaar tegen Brouwerseiland
​- ​Kamer wil geen streep door Brouwerseiland halen
​- ​Natuurorganisaties in beroep tegen komst Brouwerseiland