Schreeuwend tekort aan personeel in de zorg (video)

Schreeuwend tekort aan personeel in de zorg (video)
Schreeuwend tekort aan personeel in de zorg (video) © Omroep Zeeland
In twee jaar tijd is het aantal zorgvacatures meer dan verdrievoudigd
In twee jaar tijd is het aantal zorgvacatures meer dan verdrievoudigd © Omroep Zeeland

Onverwacht tekort

GOES - "We wisten dat tegen 2019 er een grote behoefte zou zijn aan nieuw zorgpersoneel in Zeeland", zegt directeur Monica Roose van ViaZorg. "Maar dat het nu al zo nijpend zou zijn heeft iedereen verrast." Het jaarlijkse arbeidsmarktrapport van de organisatie laat zien dat er in maart 2015 nog 69 vacatures waren, terwijl twee jaar later dat aantal is gestegen naar 237.
Tekort zorgpersoneel int 1
Toenemende  vraag
Uit een rapport uit 2012 was bekend dat de Zeeuwse zorgsector in 2020 zeker 3.000 nieuwe medewerkers nodig heeft om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar, na hervormingen daalde met name bij verzorgingshuizen het aantal vacatures en daarmee de verwachtingen.

Ontslagen

"Een deel van de zorgmedewerkers dat toen is ontslagen, is vanwege het tekort later weer aangenomen", zegt Roose. "Maar een groot deel is iets anders gaan doen vanwege de arbeidsperspectieven. Die groep zijn we helaas kwijtgeraakt."
Personeel dat ontslagen is na bezuinigingen in 2015, is deels iets anders gaan doen
Personeel dat ontslagen is na bezuinigingen in 2015, is deels iets anders gaan doen © Omroep Zeeland
Ontgroening en vergrijzing
Het tekort aan werknemers in de zorg is onder meer ontstaan doordat in onze provincie verhoudingsgewijs meer ouderen dan jongeren wonen. Daarnaast neemt het aantal scholieren dat kiest voor een opleiding in de zorg af. Zo staat het aantal studenten dat komend jaar bij een Zeeuwse onderwijsinstelling  begint aan een opleiding in de zorg- en welzijnssector op 1.295. In 2010 waren dat er nog 2.010.
Imago van de zorg
"Dat komt door al die verhalen over bezuinigingen in de zorg", denkt Ruben Leijnse van zorginstelling Zorgstroom. "Naast het imago van zwaar en soms vies werk, heeft dat de interesse voor werken in de zorg geen goed gedaan." Momenteel heeft Zorgstroom twintig vacatures openstaan, waar weinig op wordt gereageerd.
Tekort zorgpersoneel int 2

Pensioengolf

Naast teruglopende interesse, speelt de vergrijzing onder bestaand zorgpersoneel ook een rol. Bijna een kwart van alle 22.750 zorgmedewerkers is 55 jaar of ouder, wat maakt dat die groep binnen nu en vijftien jaar met pensioen gaat.

Zoektocht vooral in Zeeland

De tekorten spelen niet alleen in onze provincie, ook elders in het land zoeken zorginstellingen nieuwe mensen. Volgens Monica Roose gaat de sector er alles aan doen om de kwaliteit van de zorg in Zeeland op peil te houden. Zo leiden de zorgorganisaties meer mensen op via een nieuwe praktijkgestuurde opleiding.
Tekort zorgpersoneel int 3
Verwachtingen en oplossingen
Zeeuwse werkgevers in de zorg zien op dit moment grote tekorten onder verzorgend en verplegend personeel, op met name mbo-4 en hbo niveau. Voor de komende jaren wordt verwacht dat die tekorten verder zullen oplopen als er niets wordt gedaan. Naast het opleiden van meer mensen, wordt nadrukkelijk gekeken naar technische oplossingen als video-bewaking om bijvoorbeeld nachtdiensten anders in te richten. Op die manier kan personeel dat er wel is slimmer ingezet worden.