Historische scheepswrakken dreigen te verdwijnen

Historische scheepswrakken dreigen te verdwijnen
Historische scheepswrakken dreigen te verdwijnen © oz
Duiker onder water
Duiker onder water © OZ

Waardevolle lading

MIDDELBURG - De provincie Zeeland, samen met de provincies Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Groningen, roept het Rijk daarom op zich in te zetten voor het behoud van het maritiem erfgoed. In de wrakken is vaak nog lading aanwezig.  Die lading kan soms van grote waarde zijn. 

Hulp sportduikers

De provincies willen dat het Rijk waardevolle en bedreigde scheepswrakken in beeld brengt en de waarde van de wrakken bepaalt. Op basis van dat onderzoek kan dan bepaald worden of er verder onderzoek nodig is om waardevolle stukken veilig te stellen. Ook moet het Rijk het wettelijk mogelijk maken dat sportduikers mee mogen helpen bij het onderzoek, zoals nu in de Oosterschelde ook mag. Dinsdag werd bekend dat duikers van het Nehalennia Archeologisch Duikteam de onderwaterschatten in de Oosterschelde in de gaten gaan houden.