'Risicovolle' proefboringen naar warmte

Zeeland geeft toestemming voor het doen van proefboringen op de grens van Tholen en Brabant. Onderzocht wordt of warmte kan worden gewonnen uit de aarde. Maar er zijn wel risico's aan de boringen, zoals trillingen, grondwatervervuiling en schade aan waterkeringen.

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Respect

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil onderzoeken of het winnen van aardwarmte mogelijk is. Zeeland gaat akkoord mits dit 'veilig, milieuhygiënisch verantwoord, ruimtelijk inpasbaar en met respect voor natuur, cultuurhistorische waarden en het kostbare zoete grondwater gebeurt.'

Als er warmte kan worden gewonnen uit de aarde op de onderzochte locaties, is het de bedoeling dat glastuinbouwkassen in Brabant en op termijn ook in Zeeland verwarmd zullen worden met de aardwarmte.

Carla Schönknecht over proefboringen

Meer over dit onderwerp:
geothermie
Deel dit artikel:

Reageren