Zeeland krijgt een ontgassingsverbod, maar wanneer?

Zeeland krijgt een ontgassingsverbod, maar wanneer?
Zeeland krijgt een ontgassingsverbod, maar wanneer?
© OZ

GroenLinks en ChristenUnie

MIDDELBURG - Ariane Lafort sprak de hoofdrolspelers van het felle debat in de Statencommissie Ruimte:
Ontgassing

Benzeen

Na het afleveren van ladingen in de havens, blijven er soms giftige gassen achter in het scheepsruim. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de lading wisselt van gas naar olie, of andersom. Om de ruimen schoon te maken, varen schepen soms met open deuren over de Westerschelde en de Zeeuwse kanalen zodat de scheepsruimen goed kunnen 'luchten'. Daarbij komen onder meer kankerverwekkende benzeendampen vrij.
Witte vlek
In alle andere provincies geldt een verbod op dit varend ontgassen. Zeeland is op dit vlak nog een witte vlek op de Nederlandse kaart. Dat heeft volgens politieke partijen al geleid tot 'ontgassingstoerisme' in de scheepvaart, zowel voor de binnenvaart als voor grotere schepen.
Installaties
Alle politieke partijen in Provinciale Staten zijn in principe voor een verbod, maar werden het vrijdagmorgen tijdens de statencommissie Ruimte niet eens over het moment waarop zo'n verbod moet ingaan. De Zeeuwse GroenLinks-fractie, die de kwestie al jaren onder de aandacht brengt, wil zo'n ontgassingsverbod voor Zeeland zo snel mogelijk laten ingaan. Andere partijen, zoals VVD, SGP en ChristenUnie willen bij nader inzien pas een verbod als er voldoende ontgassingsinstallaties zijn waarmee schepen hun chemische dampen 'wit' kwijt kunnen.

Papieren tijger

Volgens SGP-statenlid Joan van Burg kun je nog geen verbod in Zeeland instellen, omdat er in de buurt te weinig officiële ontgassingsinstallaties zijn. "Dan stel je een regel in, waar de schepen zich niet aan kunnen houden. Bovendien lok je overtredingen uit, omdat de schepen nou eenmaal die gassen kwijt moeten voordat ze een nieuwe lading aan boord kunnen nemen. Dan creëer je een papieren tijger, en daar heb ik een bloedhekel aan."

In juni

De verschillende politieke partijen hebben nu besloten dat tijdens de algemene vergadering van Provinciale Staten in juni een definitieve ingangsdatum wordt vastgesteld.